Návod k obsluze vesmírné lodi Země
Vytvořeno: 2. 5. 2022 od ODBORNÁ LITERATURA / MONOGRAFIE

Richard Buckminster Fuller
Návod k obsluze vesmírné lodi Země
7. svazek Edice Katedra*

Fullerova práce se vzpírá jednoduchému oborovému zařazení. Jeho přístup k hledání inovativních a efektivních východisek z globálních problémů (v oblastech bydlení, dopravy, energetiky, ekologie, vzdělávání, chudoby ad.) je ojedinělý svou komplexností. Ta se kromě designérských řešení (Dymaxion House, Dymaxion Car, Dymaxion Map atd.) prokazuje i v dlouhé řadě Fullerových textů. Návod k obsluze vesmírné lodi Země (Operating Manual for Spaceship Earth, 1969) je jedním z autorových čtenářsky nejpřístupnějších titulů, ale zároveň představuje brilantní syntézu jeho celostního pohledu na svět a na úkoly, které leží před designéry. Zkoumá zde velké výzvy, kterým lidstvo čelí: Jak může lidstvo přežít? Jak ovlivňuje automatizace individualizaci? Jak můžeme efektivněji využívat naše zdroje? Autor v textu zpochybňuje koncept specializace, volá po proměně designérského myšlení a nabízí rady, jak vést „vesmírnou loď Zemi“ k udržitelné budoucnosti. Překlad z angličtiny Martin Pokorný. Grafika Kateřina Šuterová.
……………………………………………
Richard Buckminster Fuller (1895–1983) byl americký architekt, designér, matematik, prognostik a vizionář. Byl opakovaně vyloučen z Harvardovy univerzity, nejprve pro příliš rušný společenský život, následně pro nedostatek zájmu o studium. Ačkoli neměl kromě krátkého námořního výcviku žádné vyšší odborné vzdělání, obdržel za své dílo téměř padesát čestných akademických titulů.

* Edice Katedra vznikla na základě potřeby zpřístupnit českým čtenářům kritické a dnes již zásadní referenční teoretické texty o designu. Edici připravují k vydání Petr Krejzek, Pavla Paunerová a Jaroslav Tvrdoň.