Signatury všech věcí
Vytvořeno: 13. 12. 2021 od ODBORNÁ LITERATURA / MONOGRAFIE

Karel Císař
Signatury všech věcí
Poznámky k teorii moderního a současného umění


Připravovaná publikace navazuje na podobně koncipovanou knihu Abeceda věcí. Zatímco však v předchozí monografii se Karel Císař pokusil překonat zažité stereotypy, například izolovanost českého moderního a současného umění či nemožnost diskutovat význam českého umění pojmovým aparátem, který vznikl v jiné kulturní situaci, v následujícím souboru se autor zaměřuje na stereotypy v teorii umění. Na základě detailní analýzy významných textů domácích i zahraničních teoretiků například hájí indexičnost moderního umění u Rosalind Kraussové, hledá analogii mezi antropologickou interpretací minimalismu Petra Rezka a zároveň u Didi-Hubermanna, odkazem na kulturní antropologii Jeana-Pierra Vernanta vyvrací postmoderní výklad Barthesova eseje „Smrt autora“, nebo odhaluje dekonstruktivní aspekty v domácích i zahraničních interpretacích surrealismu a poukazuje na stejný zájem o radikální obnovu ontologie mezi zdánlivě rozpornými projekty dekolonizace Frantze Fanona a pozdní fenomenologie Maurice Merleau-Pontyho. Kniha je určena nejen teoretikům umění, ale svými přesahy do dějin umění a filozofie chce oslovit i čtenáře z dalších oborů. Grafika Petr Bosák, Robert Jansa.
……………………………………………
Karel Císař působí na UMPRUM. Zabývá se teorií moderního a současného umění a dějinami fotografie. Jeho studie a kritiky vyšly mj. v časopisech Camera Austria a Texte zur Kunst. Knižně publikoval např. Obrazy a předobrazy (UMPRUM 2019) a Abeceda věcí (UMPRUM 2014), za niž byl nominován na Cenu F. X. Šaldy.