Transformátor: principy tvorby Isotypových grafů
Vytvořeno: 18. 4. 2019 od ODBORNÁ LITERATURA / MONOGRAFIE

Marie Neurath & Robin Kinross
Transformátor: principy tvorby Isotypových grafů
2. svazek Edice Katedra
Dílo Otty Neuratha je naší odborné veřejnosti známo díky jeho práci na systému univerzálního znakového jazyka Isotype, avšak do širšího povědomí se dostává až díky současnému boomu informačních technologií a vizualizačních potřeb. Publikace, která vyšla pod názvem The Transformer v roce 2009 u Hyphen Press a kterou sestavil Robin Kinross ve spolupráci s Marií Neurath, definuje základní principy vizuální transformace dat, o něž Otto Neurath usiloval ve své práci. Kniha je potřebnou pomůckou pro pochopení základních historických vlivů na současnou kulturu infografiky a jejího propojení s digitálními technologiemi. K vydání připravili Petr Krejzek, Pavla Pauknerová a Jaroslav Tvrdoň. Překlad Jan Čumlivski. Grafika Kateřina Šuterová.
……………………………………………
Marie Neurath (1898–1986) byla členkou týmu Wiener Methode der Bildstatistik, později přejmenovaného na Isotype. Po smrti manžela Otty Neuratha pokračovala v propagaci metody Isotype (předchůdce informační grafiky). Snažila se prosadit zdokonalení nauky o vizuální kultuře a namísto klasických školských učebnic se složitými popisky u obrázků navrhovala používat knihy s atraktivnějšími vizuálními prvky, které pomohou zefektivnit výuku.
……………………………………………
Robin Kinross, nakladatel Hyphen Press, autor knih o vizuální komunikaci a typografii (Modern Typography, 1992), editor.

* Edice Katedra vznikla na základě potřeby zpřístupnit českým čtenářům kritické a dnes již zásadní referenční teoretické texty o designu. Edici připravují k vydání Petr Krejzek, Pavla Paunerová a Jaroslav Tvrdoň.