Umění a evoluce / Art and Evolution
Vytvořeno: 14. 10. 2020 od ODBORNÁ LITERATURA / MONOGRAFIE

Veronika Rollová, Cyril Říha (eds.)
Umění a evoluce / Art and Evolution
Sborník pro Jindřicha Vybírala /A Festschrift for Jindřich Vybíral
Knihu Umění a evoluce vydává nakladatelství UMPRUM u příležitosti životního jubilea profesora Jindřicha Vybírala. Je sestavena z textů od předních tuzemských i zahraničních historiků umění a architektury, kteří ve svých příspěvcích publikovaných v češtině, slovenštině, angličtině a němčině v nejširším slova smyslu navazují na práci oslavence: odhalují přehlížené kontinuity a demaskují mnohdy zavádějící obrazy „revoluce“ v umění a architektuře 19. a 20. století. Klasickou knihu, představující uzavřený systém, doprovází její potenciální evoluční „nástupce“: digitální tabula gratulatoria. Instagramová stránka Festschrift_JV je v kontrastu k tištěné publikaci otevřená: svým příspěvkem na ni může přispět kdokoli, kdykoli a odkudkoli.
----------------------------
Veronika Rollová je v současnosti vědeckou pracovnicí a lektorkou Katedry teorie a dějin umění UMPRUM. Hlavním tématem jejího odborného zájmu je zkoumání vztahů mezi politikou na jedné straně a výtvarným uměním a architekturou na straně druhé v období státně socialistické diktatury. Je autorkou knižně vydané dizertační práce Pražský hrad na cestě ke komunistické utopii, 1948–1968 (UMPRUM 2019).
---------------------------
Cyril Říha působí na UMPRUM na Katedře teorie a dějin umění jako odborný asistent a je též metodikem Katedry architektury. Je editorem knížky Nefoťte mne před knihovnou (UMPRUM 2009), spoluautorem knihy Tam a zpátky (UMPRUM 2015) a Husákovo 3+1 (UMPRUM 2007, 2018). Zabývá se teorií soudobé architektury a urban studies. Zároveň je garantem projektu NAKI zaměřeného na vztahy mezi českou architekturou a politikou v 19.–21. století.