Dějiny českých dějin umění 1945–1969
Vytvořeno: 3. 12. 2020 od ODBORNÁ LITERATURA / MONOGRAFIE

Milena Bartlová
Dějiny českých dějin umění 1945–1969
Dějiny umění slouží vědě o člověku
Kniha poprvé představuje na základě rozsáhlého archivního studia a diskurzivní analýzy textů dějiny akademického oboru dějiny a teorie umění v nynějším Česku od konce druhé světové války do počátku normalizace. Specifikum oboru rozkročeného mezi vědou a uměním určuje konkrétní chronologické mezníky i výzkumnou metodu, jež si všímá jak diskurzivní roviny, tak i praxe. Dějiny umění jsou sledovány trojím způsobem: jako biografie významných osobností, jako institucionální dějiny vysokoškolských a muzejních oborových pracovišť a jako dějiny idejí či diskurzů. Pozornost se věnuje specifickým tématům, jako jsou genderový systém oboru, vztah k zahraničí a k německým vyhnancům, vztah k aktuálnímu umění atd. Kniha poskytuje plastický obraz jedné humanitní disciplíny v dynamickém historickém období zahrnujícím třetí republiku a vyrovnávání s válečnými lety, nástup diktatury KSČ a roky stalinismu, poststalinské období a dobu pražského jara. Zároveň je obecnějším příspěvkem ke kulturním dějinám této doby. Grafika Jan Čumlivski. Kniha vychází s podporou Grantové agentury ČR.
……………………………………………
Milena Bartlová přednáší dějiny umění na UMPRUM. Je spoluautorkou a editorkou katalogu Budování státu (UMPRUM 2015) a autorkou knih Co bylo Československo? (UMPRUM 2017), Retrospektiva (UMPRUM 2018) a revidovaného Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění (UMPRUM 2018). Připravila k vydání výbor textů britského historika umění Michaela Baxandalla pod názvem Inteligence obrazu a jazyk dějin umění (UMPRUM 2019). Publikuje v českých i zahraničních vědeckých časopisech a sbornících; píše kritiku a kulturně-politickou publicistiku.