Oděv – Móda – Tvorba - uvedení publikace
Vytvořeno: 13. 2. 2020 od Nakladatelství UMPRUM

UVEDENÍ KNIHY ODĚV – MÓDA – TVORBA

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Vás srdečně zve na uvedení publikace Oděv – Móda – Tvorba, jejíž autorkou je významná vysokoškolská pedagožka Helena Jarošová. 

Tato akce se uskuteční ve čtvrtek 20. února 2020 v 18 hodin v kavárně Času dost (Uměleckoprůmyslové museum v Praze; vstup přes zahradu UPM z ulice Široká).

Publikaci slavnostně uvede rektor UMPRUM pan prof. Jindřich Vybíral.

 

O knize:
Tato knížka uvádí na pravou míru značně rozšířený názor, jenž ztotož­ňuje oděv s módou a módu s oděvem. V dosavadních knižních titulech dlou­hodobě převažuje přístup orientovaný na popis vizuálních znaků oděvních mód a posloupnost jejich změn. Sle­dovaná problematika se zaměřuje nejen na obecně evropskou – a z ní hlavně francouzskou – oblast, ale i na českou situaci. Cílem je především osvětlit jak sociálně, psychologicky a este­ticky významnou problematiku oděvu a odívání, tak i módu jako na jedné straně relativně autonomní instituci a na druhé straně fenomén rázu soci­álního, ekonomického a uměleckého. Historické přístupy v některých ka­pitolách nabývají na samostatnosti (Česká móda po roce 1918), především však v celku knihy i v jednotlivých ka­pitolách se historie prolíná s otázkami teoretickými. Objevují se sondy do středověké a aristokratické módy ob­dobí před Francouzskou revolucí 1789, následujícího 19. století, v němž zrod modernity přidal módě na významu a vážnosti. Převažuje 20. století, ne­chybí ani výhledy do budoucnosti a kritika módy. Knížka je vhodnou pří­ručkou pro obory odívání a módy, tex­tilu, divadelního a filmového kostýmu, zaujme humanitně zaměřené studenty a vědce, žurnalisty a v neposlední řadě i širokou veřejnost uživatelů oděvu. Grafika Nikola Klímová.

O autorce:
Helena Jarošová vyučuje na UMPRUM sociologické, psychologické a filozofické teorie fenomé­nu módy a dějiny evropského kos­týmu a módy 17.–20. století. Je autor­kou knížky Filozofie těla (UMPRUM 2013; 2. doplněné a revidované vy­dání 2017). Působí též na Katedře es­tetiky FF UK.