Open Square Festival 2016
Vytvořeno: 6. 9. 2016 od Nakladatelství UMPRUM

15.00 – prof. PhDr. MILENA BARTLOVÁ, CSc., Budování státu // Co bylo Československo? (prezentace s krátkou diskuzí)

Několikaletý výzkumný projekt Katedry teorie a dějin umění UMPRUM pod vedením Jindřicha Vybírala byl završen velkou výstavou v Národní galerii v Praze: „Budování státu: reprezentace Československa v umění, architektuře a designu“. Kurátorkou výstavy a editorkou objemného katalogu byla Milena Bartlová, která nyní připravuje interdisciplinární kolektivní monografii na stejné téma. Představí hlavní myšlenky, které považuje při výzkumu kulturní reprezentace bývalého Československa za zajímavé a přínosné pro sebereflexi české identity.

 

16.00 – MgA. PETRA DOČEKALOVÁ: Publikace TYPO9010 a současné digitalizované písmo (prezentace s krátkou diskuzí)
Během posledních dvou dekád vznikla v České republice, především v Ateliéru tvorby písma a typografie na UMPRUM, řada písmových návrhů. Pokusili jsme se jich vypátrat co nejvíce a vytvořit z nich použitelné písmové soubory. Tuto sbírku jsme následně uspořádali do publikace TYPO9010, která funguje jako písmový vzorník. Mnoho z těchto písem má svůj unikátní příběh a některé z nich se dozvíte na přednášce Petry Dočekalové, která vám prostřednictvím knihy TYPO9010 představí obor typografie a ateliér v letech 1990–2010.

 

17.00 – Mgr. et Mgr. ANEŽKA BARTLOVÁ: Manuál monumentu (prezentace s krátkou diskuzí)
Manuál monumentu – kolik monumentů potřebujeme? Pomníky a památníky jsou stále živým předmětem mnoha debat a samotné Palachovo náměstí je pro toto téma příhodnou arénou. Na komentované mini-procházce s diskuzí o minulosti, budoucnosti, ale hlavně o současnosti pomníky přeplněného veřejného prostranství, budeme společně ověřovat argumenty a komentovat monumenty. Východiskem bude letos vydaná knížka nakladatelství UMPRUM Manuál monumentu (ed. Anežka Bartlová).

 

18.00 – prof. PaedDr. et PhDr. JINDŘICH VYBÍRAL, CSc.: Leopold Bauer – heretik moderní architektury (prezentace)
Leopold Bauer (1872–1938) patřil kolem roku 1900 k předním představitelům moderní architektury ve střední Evropě. Byl označován jako tvůrce prvního moderního domu v habsburské monarchii i autor první filozoficko-teoretické reflexe moderní architektury v tomto regionu. Později však popřel svá východiska a přešel na pozice nového historismu. Kniha vychází ze studia Bauerovy obsáhlé písemné pozůstalosti, terénního systematického výzkumu architektonických realizací (více než 300 projektů a realizací) a je významným příspěvkem k novému definování moderní architektury.

 

UMPRUM se účastní 3. ročníku Open Square Festivalu

V UMPRUM literární kavárně proběhnou prezentace a diskuze s našimi předními pedagogy a absolventy, v Galerii UM pak komentované prohlídky výstavy Dialog. Jiří Pelcl & absolventi.

Více viz program.