Per astra ad monstra
Vytvořeno: 28. 1. 2016 od Nakladatelství UMPRUM

Per astra ad monstra - doprovodný katalog k výstavě v Galerii UM

Výstava jako předivo dějin. Projekt Per astra ad monstra je vizuální studií k dílu Markéty Jáchimové Enter the Void provázaný projekcí Davida Noska Studie  I-IV.

Každé umělecké dílo se nachází v síti dějin a obrazů, proto se v něm zrcadlí díla minulosti a potenciální budoucnosti, která představují současnost. Přítomný okamžik je možné si představit jako kompozici mnoha časů minulých a potenciální budoucnosti. V tomto smyslu je pak třeba chápat malby Markéty Jáchymové Enter the Void (2015) i projekce Davida Noska Studie I-IV (2015), které zaujímají dominantní plochu galerie. Projekce jsou sestavené z kurátorského výběru obrazů, které reagují na malbu Enter the Void. Zde se obrazy jako simulakra váží k dílu Markéty Jáchimové principem přežívání (Nachleben) a sledují mnohačetné cesty obrazů, které jsou přítomny ve vystavené malbě. Dílo Studie představuje přímo rozevřené a rozprostřené záhyby času, který plyne přerývavě dopředu a zpět. Minulá díla se jako odlesky v hyperrealitě zrcadlí na stěnách galerie v neustálém pohybu, jako kdybychom otáčeli kaleidoskopem. Umění je ve své mase složeno z mnoha těchto odlesků a každé umělecké dílo se může zrcadlit do všech stran.

„Výstava Per astra ad monstra je otáčením kaleidoskopu, do kterého je možné přidat nová sklíčka či je ubrat, kaleidoskop totiž poskytuje nevyčerpatelné vhledy do dějin a interpretace obrazů samotných“ charakterizuje výstavu její autorka a kurátorka Eva Skopalová.


Markéta Jáchimová (*1988), studentka Ateliéru malby pod vedením Jiřího Černického a Marka Meduny.

David Nosek (*1994), student Ateliéru supermédií pod vedením Davida Kořínka a Milana Mikuláštíka.

Autorka / kurátorka: Eva Skopalová
Spolukurátorka: Lucia Kvočáková

 

Per astra ad monstra - doprovodný katalog k výstavě v Galerii UM