Supernova / retrospektivní katalog Ateliéru supermédií UMPRUM
Vytvořeno: 14. 10. 2019 od Nakladatelství UMPRUM

UVEDENÍ KATALOGU ATELIÉRU SUPERMÉDIÍ SUPERNOVA

 
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Vás srdečně zve na uvedení katalogu Supernova, jehož editory jsou Radim Labuda a David Kořínek.

Termín konání: čtvrtek 24. října 2019 v 18 hodin
Místo: H2 (Hlinárna), UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1 (suterén, nalevo od výtahu na konci chodby)
Pohoštění připravila: Miluška Rottová, provozovatelka bufetu U princezny UMPRUM

Tuto novinku si budete moci na místě zakoupit s 30% slevou. Těšíme se na setkání s Vámi...

O knize:

Radim Labuda, David Kořínek (eds.)
Supernova. Katalog Ateliéru supermédií UMPRUM
Katalog Supernova rekapituluje deset let působení Ateliéru supermédií UMPRUM výběrem dokumentace děl absolventů a absolventek, ať už z akademických let, nebo z doby po absolutoriu. Různorodá tvorba ateliéru, jenž se neomezoval žádnými médii, bude doprovázena kolekcí textů kmenových účastníků ateliéru, vyzvaných mladých teoretiků i několika překlady zahraničních esejistických textů, jež nastolují otázky po sociální, politické a ekonomické situovanosti umění v informační a globálně propojené společnosti. Grafika Matúš Buranovský.

O editorech:
Radim Labuda je v současné době umělcem v post-praxi. Podílí se na vedení komunitního kulturního projektu Punctum. Je laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého (2008).
David Kořínek je spoluzakladatel Ateliéru supermédií. Na UMPRUM vede kurzy Intermédia a kyberkultura a Digitální video. Ve své odborné práci se zaměřuje na současnou vizuální kulturu a teorii nových médií. Je též režisérem a členem umělecké skupiny Rafani.