TABOOK 2018
Vytvořeno: 19. 9. 2018 od Nakladatelství UMPRUM

TABOOK 2018 – 7. ROČNÍK 

MÍSTO:
STŘELNICE – SPOLKOVÝ DŮM (Žižkova 249, Tábor)

KDY:
pátek a sobota 28. a 29. 9. 2018

PRODEJ:
PÁ 10:30 - 18:30
SO 9:30 - 18:30 

OFF PROGRAM UMPRUM - křest knihy Co je designér: věci, místa, sdělení

OFF PROGRAM UMPRUM:
V rámci nabitého programu festivalu Tabook uvedeme naši novinku Co je designér: věci, místa, sdělení, kterou napsal Norman Potter a k vydání připravili Pavla Pauknerová, Petr Krejzek a Jaroslav Tvrdoň.

MíSTO:
Střelnice přísálí / off program UMPRUM

KDY:
pátek 28. 9. v 11.30–12.00 h

Norman Potter
Co je designér: věci, místa, sdělení
1. svazek Edice Katedra
Knížka vlivného anglického designéra, poprvé publikovaná v roce 1969 pod názvem What is a designer: things, places, messages, odkazuje k základním otázkám a metodám výuky na uměleckých školách. Texty reagují na ustavený modernistický termín „dobrý design“, jehož neotřesitelnost jako kritérium hodnocení byla v průběhu 60. let v Evropě i USA zpochybňována. Potterova kniha je užitečným materiálem také pro české prostředí. Vzhledem k Potterově aktivismu je přímo příznačné, že překlad jeho textů zahájil vznik Edice Katedra, která zpřístupňuje kritické, dnes již zásadní referenční teoretické texty o designu, jež dosud v českém prostředí citelně chybějí. Neexistence kritických textů vytváří bezprecedentní situaci, kdy bouřlivě se rozvíjející obory stojí ve formalistním vzduchoprázdnu, studenti jsou ochuzeni o myšlenky a kontexty ať už historické, nebo napříč kulturami. Překladová díla navíc přinášejí jinou perspektivu, pomáhají kultivovat lokální diskuzi, nehledě na to, že potřeba překladů byla absolutní doménou avantgard 20. století a dopomohla k aktivizaci kritického myšlení u nás. Doslov Robin Kinross. Překlad Eva Císlerová. Grafika Kateřina Šuterová. Svazky Edice Katedra připravují k vydání Petr Krejzek a Pavla Pauknerová.
……………………………………………
Norman Potter (1923–1995) byl anglický tvůrce, návrhář, básník a učitel, celoživotní anarchista. Během 50. let provozoval dílnu ve Wiltshire a začal pracovat také jako interiérový designér. V 60. letech se stal učitelem nejprve na Royal College of Art v Londýně, poté na College of Art v Bristolu.

 

Další aktuální informace o dění na Tabooku najdete na https://cs-cz.facebook.com/FestivalTaBook/.

UMPRUM pro Vás samozřejmě i letos chystá další knižní novinky a vybrané bestsellery loňské produkce s 30% slevou! Přijďte na náš stánek!