UMPRUM a Nejkrásnější české knihy roku 2019
Vytvořeno: 28. 5. 2020 od Nakladatelství UMPRUM

Vytvořeno: 28. 5. 2020

 

Mezi oceněnými knihami v soutěži Nejkrásnější česká kniha roku 2019 opět nechyběly knihy propojené s UMPRUM. 2. místo v kategorii Odborná kniha získala publikace Jaroslav Benda 1882-1970, kterou s kolektivem autorů připravila Petra Dočekalová. Cenou Arna Sáňky - studentské práce posluchačů výtvarných a polygrafických škol - byla oceněna kniha Útlum absolventky Ateliéru ilustrace a grafiky Markéty Michalčíkové.

 

Publikace Jaroslav Benda 1882-1970 představuje Jaroslava Bendu jako typografa. Vzhledem k jeho celoživotnímu zájmu o knihy a písmo je jeho dílo zpracováno z pohledu písmařského. Jedná se o jediný úsek, který Bendu provázel ve všech etapách a odvětvích jeho tvořivé činnosti a dosud nebyl zpracován. Hlavní část knihy tedy tvoří rozbor Bendových děl, na nichž se typografie objevuje. Zbylé široké spektrum Bendovy práce, která tak úzce nesouvisí s typografií, je v knize zařazeno do delší úvodní kapitoly, prezentující příklady za ostatní.
Knihu graficky upravil Radek Sidun.

Útlum je malá "dokumentární publikace", která se zabývá útlumem a následným úpadkem hornictví na Ostravsku. Bohaté ilustrace - autorské kresby, linoryty a dřevořezy, doprovází rozhovor s bývylým horníkem Rudou.

 

 

Mimo tyto dvě oceněné byly do soutěže nominovány i další publikace. V kategorii  Odborná literatura publikace Jindřicha Vybírala Španělský a Německý sál na Pražském hradě v 19. století, kterou grafiky upravil Štěpán Malovec a kniha Marka Nedelky National Letters.  V kategorii Knihy o výtvarném umění to byla kniha Petr Babák. Monografie; kterou připravil a společně s Michalem Krůlem graficky upravil Lukáš Kijonka. O cenu Arna Sáňky se ucházel i velký projekt Ateliéru ilustrace a grafiky Hobit, ve kterém se studenti ateliéru společně podíleli na ilustraci této známé Tolkienovy knihy.