UMPRUM atakovala přední místa v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2016
Vytvořeno: 20. 4. 2017 od Nakladatelství UMPRUM

NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ KNIHY ROKU 2016 – 52. ROČNÍK*
CENY PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ A MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY PRO UMPRUM

Odborná literatura
(počet přihlášených knih 40)

2. místo
Manuál Monumentu

editorka: Anežka Bartlová
grafická úprava: Štěpán Marko

užší výběr: Gottfried Semper: Věda, průmysl a umění (editoři: Lada Hubatová-Vacková, Tomáš Zapletal, grafická úprava Štěpán Marko)

 

Učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky
(počet přihlášených knih 15)

1. místo – Cena Ministerstva kultury České republiky
Manuál japonského laku
autorka: Anna Čumlivská
grafická úprava: Jan Čumlivski
ilustrace: Anna Čumlivská
fotografie: Ondřej Přibyl, Anna Čumlivská, Taró Ogawa, Satoru Hajaši

 

Katalogy
(počet přihlášených knih 33)

2. místo
UMPRUM Attack
editoři: Lukáš Fišárek, Iva Knobloch, Petr Krejzek, Pavla Pauknerová
grafická úprava: Jonatan Kuna, Daniel Šmíra

užší výběr: OCH! Olgoj Chorchoj: Logika emoce (editoři: Lada Hubatová-Vacková, Rostislav Koryčánek, grafická úprava: Jiří Karásek, Tereza Pavelková)

 

Studentské práce posluchačů výtvarných a polygrafických škol
(počet přihlášených knih 25)

2. místo
Chotčiny
autor: Vojtěch Bohuslav
ilustrace, grafická úprava: Marie Novotná

2. místo
Sny pana Furchtlose
autorka, ilustrace, grafická úprava: Milana Kasianova
editorka: Tereza Nováková

3. místo
Tahem. Od sdělení k dekoru

autor: Jan Šimsa
grafická úprava: Jan Šimsa
ilustrace a fotografie: Jan Šimsa

užší výběr: Farewell Tetris (Lucie Lučanská), Ruda (Zuzana Bramborová)

* Ceny NČKR jsou udělovány za nejlepší grafické, polygrafické a ilustrační zpracování publikací v sedmi kategoriích, dále pak PNP vyhlašuje studentskou Cenu Arna Sáňky a Cenu pro grafiky do 30 let. Svá ocenění též udělují Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Unie grafického designu a Svaz polygrafických podnikatelů.

Členy komise, která hodnotí technické provedení knih, tedy kvalitu vazby, tisku a další podobné atributy, byli Josef Sedláček (předseda), Ondřej Černý, Zdeněk Sobota a Jiří Weiner. Pak mohly knihy postoupit k hodnocení výtvarnou porotou. Mezinárodní výtvarné porotě tentokrát předsedala německá grafická designérka Jenna Gesse, dalšími členy byli Vilma Hubáčková, Oldřich Jelen, Vladimír Kolenský, Petr Krejzek, Daniela Olejníková, Zofia Oslislo Piekarská, Pavla Pauknerová, Martin Pecina, Kateřina Přidalová, Josef Sedláček a Helena Šantavá. Porota letos vybírala z dvou set padesáti přihlášených titulů.

Vyhlášení cen proběhlo ve středu 19. dubna 2017 v letohrádku Hvězda a oceněné publikace si je možné prohlédnout na výstavě tamtéž do 28. května 2017.