Vernisáž výstavy a křest katalogu Olgoj Chorchoj: Logika emoce / Logic of Emotion
Vytvořeno: 15. 11. 2016 od Nakladatelství UMPRUM

Výstava a křest katalogu Olgoj Chorchoj: Logika emoce

OCH!

Olgoj Chorchoj: Logika emoce / Logic of Emotion
výstava potrvá od 9. 12. 2016 do 16. 4. 2017
Uměleckoprůmyslové muzeum (přízemí + respirium)

Kurátoři: Lada Hubatová-Vacková, Rostislav Koryčánek
Autoři: Michal Froněk, Jan Němeček 

Olgoj Chorchoj je bájný jedovatý písečný červ, jehož výskyt bývá uváděn v asijské poušti Gobi. Ti, kteří ho údajně viděli, setkání s ním nepřežili. Mongolští pastevci se bojí jeho jméno jen vyslovit, pro mnohé je to děsuplné zaklínadlo, vyvolávající intenzivní emoci, OCH! V případě brněnské výstavy je Olgoj Chorchoj profesní značkou designérů a architektů Michala Froňka (*1966) a Jana Němečka (*1963). Olgoj Chorchoj se zaměřují na práci se sklem, kovem, dřevem a řadou nově vyvíjených kompozitních materiálů. V současné době jsou profesory produktového designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde už vychovali řadu úspěšných absolventů. Jsou zakladateli designérského a architektonického studia Olgoj Chorchoj, držiteli řady prestižních ocenění v českém i mezinárodním kontextu. Jejich designérská koncepce je záměrným a vědomým propojením účelu a krásy, inženýrské konstrukce s výtvarným tvarováním, spojením moderních robotizovaných technologií a tradičních rukodělných řemesel, racionality a elegance, logiky a emoce. Produkce Olgoj Chorchoj představuje technicky i esteticky kvalitní český design, který směle konkuruje na globalizovaném trhu. Michal Froněk a Jan Němeček vytvořili autorské duo a zvolili si pojmenování Olgoj Chorchoj v roce 1990 během designérského workshopu, který se konal ve Vitra Design Museu ve Weil am Rhein. Tehdy byli mladými studenty proslulého designéra Bořka Šípka, který začal po sametové revoluci vyučovat na VŠUP v Praze. Charismatický a vzdělaný Bořek Šípek studentům doslova "otevřel svět". Nový pedagog se ostře distancoval proti unifikujícímu "panelákovému funkcionalismu" a naopak ho zajímala postmoderna symbolická a eklektická, navazující na historické dekorativní styly a řemeslnou tradici. Design raných devadesátých let a spektakulární výstavní instalace Olgoj Chorchoj z postmodernismu tehdy těžily. Už kolem poloviny devadesátých let se dvojici Olgoj Chorchoj -  jak sami říkají - "šípkovské postmoderní emoce přejedly". Tehdy se začínali přiklánět ke strohým, logičtějším formám neomodernismu, aniž by ovšem ve svém výrazu postmoderní hravost zcela vytěsnili. Pozornost Olgoj Chorchoj se začínala stále více zaměřovat na spolupráci s tradičními českými fabrikami, z nichž mnohé byly po letech socialistického znárodňování průmyslových podniků ve stavu provizoria. Olgoj Chorchoj jsou v pozadí úspěšného restartu řady z nich; připomeňme zejména firmy TON, Bomma, Moser, Kavalier Glass, Prim, Mikov, a další. Olgoj Chorchoj a jejich produkce tak mohou být charakteristickým příkladem progresivní transformace zdejší průmyslové sféry po roce 1989, během níž se zkostnatělý socialistický systém postupně proměňoval v neoliberální kapitalismus volného trhu. Michal Froněk a Jan Němeček jsou aktivní i na poli architektury a urbanismu. Od počátku fungování studia se zabývali utvářením prostoru a modelováním jeho atmosféry s pomocí interiérového zařízení. Stavby studia Olgoj Chorchoj propojují exteriér s interiérem, precizně řeší vnitřní uspořádání, zohledňují pohyb obyvatel a jejich soužití s věcmi. Na vnější podobě domů je patrná pulzující energie vnitřních interiérů. Přestože jsou Olgoj Chorchoj stále na vrcholu svých profesních sil, lze již dnes jejich originální přístup začlenit do historických souřadnic českého designu. Olgoj Chorchoj se vědomě hlásí k meziválečnému modernismu (Sutnarovu, ale i Loosovu), k "měkkému" organickému funkcionalismu designéra Zdeňka Kováře, k socialistickému modernismu "bruselského stylu", ale i k postmodernismu a ke - stále aktuálnímu - neomodernismu. Výstava v brněnském Uměleckoprůmyslovém muzeu má být zpětným ohlédnutím za dosavadní prací Olgoj Chorchoj. Tato retrospektiva není jen chronologickým vystavením realizací OCH, ale pokusem o výběrovou tematizaci důležitých momentů jejich profesní dráhy.  Významnou roli hraje i volba výstavnického řešení, která záměrně kombinuje prvky postmoderní teatrality, vizuální umělecké instalace s modernistickým smyslem pro řád, srozumitelnost a didaktičnost. I pro výstavní pojetí by tedy měl platit zdánlivě paradoxní podtitul výstavy, jímž je: Logika emoce.

Výstava je rozdělena na několik samostatných oddílů.  

1. PŘEDOBRAZY VĚCÍ. Různé historické objekty, které inspirují OCH.
2. MARNOTRATNÉ TVARY. Postmoderní design OCH raných devadesátých let, který je autorsky instalován Jiřím Černickým.
3. PRŮHLEDNÉ TVAROVÁNÍ. Návrat ke strohým formám neomodernismu, které jsou uplatněny ve sklářských technologiích.
4. CZECH-TECH. Nábytkový design, který vychází z tradičních lokálních postupů, ale zároveň testuje inovativní možnosti nových technologií a materiálů.
5. ELEGANTNÍ PURISMUS. Architektura, která je formálně jednoduchá, účelná, technologicky inovativní, ale i vytříbeně estetická.
6. NOVÁ KREV. Práce vybraných absolventů, kteří studovali v Ateliéru produktového designu Olgoj Chorchoj na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové.

 

o katalogu:
Lada Hubatová-Vacková, Rostislav Koryčánek (eds.)

Olgoj Chorchoj: Logika emoce / Olgoj Chorchoj: Logic of Emotion
Katalog doprovázející stejnojmennou výstavu, která se uskuteční v Moravské galerii v Brně od prosince 2016 do dubna 2017, bude členěn do několika částí. Bude obsahovat studii věnovanou designu (Lada Hubatová-Vacková) a architektuře Olgoj Chorchoj (Rostislav Koryčánek). Další texty se budou zabývat působením Michala Froňka a Jana Němečka ve vedení Ateliéru produktového designu v letech 2000–2015 na pražské UMPRUM (Adam Štěch), otázkami současného designu po pádu železné opony (Michael Horsham), práce Olgoj Chorchoj v kontextu postmoderny (David Crowley), otázkou vystavování designu (Lada Hubatová-Vacková a Jan Wollner). Kniha bude doplněna rozhovorem s oběma umělci (Petr Volf) a soupisem prací, výstav, biografií, výběrovou bibliografií, seznamem absolventů Ateliéru produktového designu na UMPRUM (Andrea Březinová). Spoluvydavatelem této bilingvní knihy je Moravská galerie v Brně.
……………………………………………
Doc. Lada Hubatová-Vacková, Ph.D. přednáší dějiny moderního umění a designu na UMPRUM. Centrem její vědecko-výzkumné činnosti je dekorativní umění a design 19. a 20. století. Je autorkou významné a oceňované publikace Tiché revoluce uvnitř ornamentu (UMPRUM 2011), za niž byla nominována na Cenu F. X. Šaldy. Za stejnojmennou výstavu v MG v Brně pak získala ocenění Gloria musaealis. Je spoluautorkou publikace Zlínská umprumka (UMPRUM 2013) či antologie Věci a slova (UMPRUM 2014), knihy o současném designu Tam a zpátky (UMPRUM 2015) a výstavního katalogu Modfolk/Modernita v lidovém (UMPRUM 2015). V letech 2014–2015 kromě své pedagogické činnosti na UMPRUM působila jako vedoucí kurátorka Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně. Spolu s Tomášem Zapletalem připravuje první české vydání textů Gottfrieda Sempera Wissenschaft, Industrie und Kunst (1853). 
……………………………………………
Mgr. Rostislav Koryčánek v roce 2001 spoluzakládal časopis Era 21, který čtyři roky také vedl. V letech 2007–2012 působil jako ředitel Domu umění města Brna. Je znám též jako organizátor přehlídky Sochy v ulicích. Stál u zrodu projektu Brněnský architektonický manuál, jehož první část se zpřístupnila veřejnosti v roce 2011. V současnosti je vedoucím Centra nových strategií muzejní prezentace (CENS) Moravské galerie v Brně, kurátorem Jurkovičovy vily v Brně a Hoffmannova rodného domu v Brtnici. Je autorem knih Česká architektura v německém Brně / Město jako ideální krajina nacionalismu či Josef Pleskot / Domy z meziprostoru.