Výběrové dotační řízení na podporu edičních projektů pro rok 2023
Vytvořeno: 12. 4. 2022 od Nakladatelství UMPRUM

Vyhlášení výběrového dotačního řízení
na podporu edičních projektů
pro rok 2023

 

Uzávěrka přijímání přihlášek:

pátek 22. 4. 2022

Věnujte prosím pozornost:
– správnému a úplnému vyplnění formuláře aktuální žádosti a rozpočtu;
– doložení všech povinných příloh;
– dodržení termínu uzávěrky pro podání žádosti o dotaci.
[Nesprávně nebo neúplně vyplněné žádosti a žádosti podané po uzávěrce nebudou přijaty!]

!!!PODEPSANOU ŽÁDOST PROSÍM ODEVZDEJTE V KANCELÁŘI EDIČNÍHO ODDĚLENÍ A ZÁROVEŇ POŠLETE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ!!!

Kritéria pro výběr:
– vědecko-výzkumné projekty;
– publikace pedagogů, studentů či absolventů UMPRUM;
– učebnice, skripta, disertační práce doktorandů UMPRUM a výjimečné diplomové práce studentů UMPRUM;
– ostatní kvalitní a zásadní tituly, jejichž obsah se vztahuje k UMPRUM.


Ediční rada UMPRUM rozhodne o tom, zda byl projekt vybrán, v průběhu května. Výsledek tohoto řízení pak zveřejníme na webu v sekci Nakladatelství. Vyrozumění o zařazení Vašeho projektu do edičního plánu Nakladatelství UMPRUM obdržíte též prostřednictvím e-mailové zprávy.

Konzultace možné po předchozí domluvě osobně, po telefonu a e-mailu.

Sylva Macková
Ediční oddělení UMPRUM
e-mail: sylva.mackova@umprum.cz
tel. 251 098 121, mobil 739 304 051
kancelář ve 4. patře, č. dveří 424b