vyhlášení dotačního řízení
Vytvořeno: 27. 2. 2019 od Nakladatelství UMPRUM

Vyhlášení výběrového dotačního řízení na podporu edičních projektů pro rok 2020

Vyhlášení výběrového dotačního řízení na podporu edičních projektů pro rok 2020

 

Uzávěrka přijímání přihlášek:
úterý 30. 4. 2019

Věnujte prosím pozornost vyplňování aktuální přihlášky včetně všech příloh a dokumentu Podmínky žádostí o dotaci. Nedostatečně připravenými podklady se Ediční rada UMPRUM nebude zabývat.

Předepsaný aktuální formulář a další informace najdete na: https://www.umprum.cz/web/cs/nakladatelstvi

Ediční rada UMPRUM rozhodne o tom, zda byl projekt vybrán, v průběhu května. Výsledek tohoto řízení pak zveřejníme na intranetu a zašleme Vám též e-mailovou zprávu.

Konzultace možné po předchozí domluvě.

 

Sylva Macková
Ediční oddělení UMPRUM
e-mail: sylva.mackova@vsup.cz
tel. 251 098 121 / 739 304 051
kancelář ve 4. patře, č. dveří 424b