Zlatá medaile na European Design Awards (ED-Awards) pro monografii o Oldřichu Hlavsovi
Vytvořeno: 10. 6. 2016 od Nakladatelství UMPRUM

Barbora Toman Tylová: Jde o to, aby o něco šlo. Typograf Oldřich Hlavsa

Vynikající publikace „Jde o to, aby o něco šlo“, kterou vydala UMPRUM v roce 2015, byla oceněna zlatou medailí v celoevropské soutěži grafického designu ED-Awards (European Design Awards) v kategorii publikace / umělecký katalog. Nominace na tuto prestižní cenu každoročně předkládají přední evropští designéři a je udělována za vynikající práci v oblasti komunikačního designu.


Více na http://www.europeandesign.org/submissions/jde-o-to-aby-o-neco-slo-typograf-oldrich-hlavsa/.

 

Ocenění, která publikace zatím získala

 

Nejkrásnější české knihy roku 2015 / Ceny Památníku národního písemnictví a Ministerstva kultury České republiky

Cena Svazu polygrafických podnikatelů

  • místo: Jde o to, aby o něco šlo

 Cena Vojtěcha Preissiga

  • Jde o to, aby o něco šlo

 Cena TypoDesignClubu za grafické zpracování

  • Jde o to, aby o něco šlo

 

Magnesia Litera 2016 – nominace

Litera za nakladatelský čin

  • Barbora Toman Tylová: Jde o to, aby něco šlo. Typograf Oldřich Hlavsa

 

European Design Awards (ED-Awards)

  • zlatá medaile - kategorie Publication/Artistic Catalogue

 

Cena Type Directors Club NY


Barbora Toman Tylová (ed.)
Jde o to, aby o něco šlo. Typograf Oldřich Hlavsa
Publikace poprvé souhrnně představuje obsáhlou grafickou tvorbu autora, jehož dílo tvoří důležitou kapitolu v dějinách českého grafického designu druhé poloviny 20. století. Ve své tvorbě se Oldřich Hlavsa (1909–1995) soustředil především na typografické řešení knihy. Množstvím upravených titulů, jejichž počet se blíží dvěma tisícům, výrazně formoval pohled na stavbu, funkci a účel knihy. Je pokračovatelem české avantgardy, díla Karla Teigeho a Ladislava Sutnara, ale složky konstrukční a funkční dostávají v jeho typografické práci nový význam. Do dějin grafického designu se nesmazatelně zapsal svými čtyřmi publikacemi o písmu, ilustraci a knize. V roce 1957 vyšla Typografická písma latinková, která dostala o tři roky později i anglickou mutaci A Bookof Type and Design, později následují tři svazky Typographie (1976, 1981 a 1986). Oldřich Hlavsa byl členem řady mezinárodních institucí a komisí pro užitou grafiku, aktivně se účastnil práce různých mezinárodních porot v oboru knižní kultury a typografie, vystavoval doma i v zahraničí. Kvalita jeho práce byla opakovaně ohodnocena mnoha domácími i mezinárodními oceněními (dlouhá léta se např. umisťoval na čelných místech v soutěži o nejkrásnější československou knihu a v roce 1991 mu byla udělena prestižní Gutenbergova cena města Lipska jako uznání za celoživotní vynikající práci v oboru knižního umění). Rozsáhlou monografii otevírají studie Barbory Toman Tylové, Jana Rouse a Ivy Knoblochové, navazující obrazová část uvádí zásadní mezníky Hlavsova průkopnického a umělecky jedinečného díla, které je v relativní úplnosti představeno v bibliografii Hlavsovy knižní a časopisecké tvorby. Publikaci doplňuje výbor z Hlavsových teoretických statí, rozhovorů, ohlasů jeho díla a Hlavsovy korespondence s významnými českými i zahraničními osobnostmi grafického designu 20. století (L. Sutnar, A. Frutiger, H. Zapf). Vydáno v koedici s nakladatelstvím Akropolis a za velkorysé podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR a společností Fedrigoni a Typodesign.
……………………………………………
MgA. Barbora Toman Tylová, Ph.D. dokončila v roce 2013 doktorský studijní program výtvarná umění v oboru grafika a vizuální umění u prof. Rostislava Vaňka na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Její práce zahrnuje celé spektrum různorodých grafických aktivit. V roce 2008 získala Dobrý design v Národní ceně za studentský design (corporate identity nadace Leontinka) a zvítězila v soutěži o vizuální identitu kulturního festivalu Nethworks.cz. Je autorkou projektu Za slovem, ve kterém reflektuje tvorbu básnířky Bohumily Grögerové.