Planeta B - Nový modul pro udržitelnost a civilizační otázky
Vytvořeno: 23. 8. 2022 od Planeta B

Planetu máme jen jednu. Zemský ekosystém se ale vlivem lidské činnosti nenávratně mění, a s ním se bude měnit i všechno ostatní: jak bydlíme, vyrábíme, pohybujeme se, jíme nebo se domlouváme. Jak bude tento proces probíhat a jak bude Planeta B vypadat, záleží i na nás.

V následujícím zimním semestru UMPRUM otevírá nový Modul pro udržitelnost a civilizační otázky s názvem Planeta B, který bude věnován mezioborové a týmové tvůrčí praxi zaměřené na důležité environmentální a sociální problémy současnosti.

Modul je ve formě ateliérové stáže otevřen i pro studující z jiných škol uměleckého, architektonického či designérského zaměření v ČR a SR.


VE STRUČNOSTI

 • V ZS 2022 budou Planetu B koordinovat Klára Peloušková (KTDU, KD) a Eduard Herrmann (KD) (kontakt viz níže).
 • Tématem ZS 2022 budou "Toxické budoucnosti". Budeme se zabývat problematikou jaderné energie a klást si otázku, jak žít a tvořit na toxické planetě.
 • Součástí výuky bude množství přednášek, debat a workshopů s osobnostmi z uměleckých i neuměleckých oborů. Zaměří se na téma semestru, ale i různé tvůrčí metody.
 • Planeta B funguje na principu ateliérové stáže. Nahradí ateliérovou výuku i klauzurní práci.
 • Stáž je přístupná všem studujícím od 2. ročníku Bc. studia výše bez ohledu na obor studia. Stáž je možné absolvovat i tehdy, studujete-li na jiné škole uměleckého zaměření v ČR nebo SR.
 • Deadline pro přihlášení: 15. 9. 2022 (info o přijetí do 18. 9.)
 • Začátek semestru: 3. 10. 2022 (+ zahajovací workshop Ignored Technology, 19. - 23. 9.)
 • Kontakt: klara.pelouskova@umprum.cz
 • Více informací o modulu a o tom, jak se přihlásit: www.umprum.cz/planeta-b

TÉMA ZIMNÍHO SEMESTRU 2022

Toxické budoucnosti

Co objeví pod a na povrchu Země budoucí společnosti? Jak budou vypadat pozůstatky současné civilizace a co způsobí? Jak přemýšlet v časových horizontech, které nás dalece přesahují? A jak můžeme komunikovat – případně varovat – ty, kdo tu budou žít po nás? 

Jedním ze symbolů moderní racionality a kontroly, které se v prostupném prostoru chemického proudění vymykají lidem z rukou, je jaderná energie. Jako klíčový geopolitický aktér vstupuje dnes jádro do strategických jednání o válce i klimatu. Radiace vrostlá do zemědělských plodin, živých organismů či stavebních materiálů nicméně ukazuje, jak málo toho víme o pomalém působení některých prvků a že pevné hranice – materiální či politické – jsou z hlediska zemského metabolismu přinejmenším nefunkční.

Jiná než toxická ale Planeta B nebude a do budoucna musíme počítat i s jadernou energií – protože s ní spojené infrastruktury, průmysly i existující odpad tu s námi už zůstanou. Nezbývá tedy než ptát se, jak se s křehkostí ekosystémů a těkavostí budoucnosti vypořádávat. Jak žít a jak tvořit na toxické planetě?

VÝBĚR Z PROGRAMU

 • workshop Ignored Technology s architekty Veronikou Miškovičovou (UMPRUM) a Adamem Hejdukem (Akademie výtvarných umění ve Vídni) (více ZDE)
 • přednáška Zuzany Harmáčkové (Ústav výzkumu globální změny / Stockholm Resilience Centre) o tom, jak se environmentální studia vypořádávají s nejistotou a vzdálenými časovými horizonty
 • diskuse s environmentalistou a aktivistou Edvardem Sequensem (sdružení Calla) a Lenkou Frýbortovou (ČVUT) o aktuálních otázkách jaderné energie
 • workshop s architektem Nicolayem Boyadjievem (IAAC Barcelona / IKEA / formerly Strelka Institute) o transdisciplinárním výzkumu v rámci umělecké/designové praxe (online)
 • workshop s výzkumníky a architekty Eduardem Castillo Vinuesou a Fernandem Cremadesem (MediaLab Matadero Madrid) na téma využívání radiotropických hub v prostředích zasažených radiací
 • sympozium s umělci*kyněmi či designéry*kami na téma transdisciplinárního výzkumu v umění a designu ve spojitosti s tématem "toxické budoucnosti"
 • fieldtrip do bývalého uranového dolu a výzkumného centra jaderné energetiky v Rožné a do lokality Horka, kde může vzniknout hlubinné úložiště jaderného odpadu