Veřejné přednášky

Veřejná prezentace 

Pierre Bal-Blanc (FR)

Událost: 5. 12. 2018
Veřejná prezentace 

Justin Fitzpatrick (IRL)

Událost: 6. 12. 2018
Umění včera a dnes - cyklus přednášek 

Stalinský plán přetvoření přírody v Československu

Událost: 4. 12. 2018
Umění včera a dnes - cyklus přednášek 

Asanace Žižkova a krize socialistické urbanistické moderny

Událost: 20. 11. 2018
Umění včera a dnes - cyklus přednášek 

Brněnská tvorba Adolfa Loose ve světle konfiskací „německého“ majetku po roce 1945

Událost: 6. 11. 2018
Umění včera a dnes - cyklus přednášek 

Architektura, věda a politika v poválečném Československu

Událost: 6. 11. 2018 - 4. 12. 2018
Přednáška pro veřejnost 

Pavel Büchler

Událost: 1. 11. 2018

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze nabízí širokou škálu přednášek a workshopů nejen pro své studenty, ale také pro širokou veřejnost.

 

V zimním semestru akademického roku 2015/2016 proběhl již 26. cyklus přednášek pro veřejnost Umění včera a dnes. Přednášky s různými osobnostmi a věnované různým tématům připravuje Katedra teorie a dějin umění pod vedením prof. PhDr. et PaedDr. Jindřicha Vybírala, CSc..

Několik let také pokračuje spolupráce se sdružením CZECHDESIGN, které připravilo přednášky a workshopy se zahraničnímu designéry a teoretiky designu.

Kromě těchto dvou kontinuálních pásem je na škole přístupná řada dalších přednášek pořádaných jednotlivými ateliéry UMPRUM, Galerií 207 a dalšími partnery školy.

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
nám. Jana Palacha 80, Praha 1

většina přednášek se koná v posluchárně 115 v prvním patře