Veřejné přednášky

Přednáška 

CHRISTOPHER LONG Reading Early California Modernism: Architecture and Design in Los Angeles 1920–1940

Událost: 23. 5. 2019
Umění včera a dnes - cyklus přednášek 

Jeden starší, jeden mladší

Vytvořeno: 30. 4. 2019
Doprovodná akce ke školní soutěži 

Snížená produkce - přednášky odborníků

Událost: 26. 4. 2019 - 29. 4. 2019
Mimořádná veřejná přednáška k semináři architektura a věda 

Tereza Kroupová: LAPAČE NEJMENŠÍCH ČÁSTIC HMOTY

Událost: 29. 4. 2019
Umění včera a dnes - cyklus přednášek 

Adéla Matasová a Tereza Velíková

Událost: 30. 4. 2019
Umění včera a dnes - cyklus přednášek 

Jan Solpera a Otakar Dušek

Událost: 23. 4. 2019
Přednáška 

UMPRUM v klimatické nouzi: Problém, příležitosti a řešení

Událost: 15. 4. 2019
Konference 

World-Wide UMPRUM Conference

Událost: 26. 4. 2019
Přednášky z oblasti práva a thu s uměním 

Fair Art Festival 2019 – art law, kulturní mobilita a fungování trhu s uměním

Událost: 25. 4. 2019 - 29. 4. 2019
Umění včera a dnes - cyklus přednášek 

Vladimír Kopecký a Daniel Hanzlík

Událost: 16. 4. 2019

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze nabízí širokou škálu přednášek a workshopů nejen pro své studenty, ale také pro širokou veřejnost.

 

V zimním semestru akademického roku 2015/2016 proběhl již 26. cyklus přednášek pro veřejnost Umění včera a dnes. Přednášky s různými osobnostmi a věnované různým tématům připravuje Katedra teorie a dějin umění pod vedením prof. PhDr. et PaedDr. Jindřicha Vybírala, CSc..

Několik let také pokračuje spolupráce se sdružením CZECHDESIGN, které připravilo přednášky a workshopy se zahraničnímu designéry a teoretiky designu.

Kromě těchto dvou kontinuálních pásem je na škole přístupná řada dalších přednášek pořádaných jednotlivými ateliéry UMPRUM, Galerií 207 a dalšími partnery školy.

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
nám. Jana Palacha 80, Praha 1

většina přednášek se koná v posluchárně 115 v prvním patře