Veřejné přednášky

Přednáška Galerie 207 

Galerie TIC Brno - Marika Kupková a Zuzana Janečková

Událost: 25. 4. 2017
Promítání a diskuze 

SEXPOSED

Událost: 27. 4. 2017
Umění včera a dnes - cyklus přednášek 

UMPRUM a její absolventi - Jiří Thýn, fotograf a umělec

Událost: 25. 4. 2017
Konference o současné malbě 

Souvislá vrstva

Událost: 19. 4. 2017
Přednáška v Ateliéru fotografie 

Zápis, formulace a mediace archivního vědění - Karl-Magnus Johansson

Událost: 13. 4. 2017
Přednáška 

Pavel Büchler

Událost: 18. 4. 2017
Umění včera a dnes - cyklus přednášek 

UMPRUM a její absolventi - Lucie Koldová

Událost: 11. 4. 2017
Umění včera a dnes - cyklus přednášek 

UMPRUM a její absolventi - Ondřej Janků - architekt

Událost: 4. 4. 2017
Přednáška v Ateliéru fotografie 

Palo Fabuš

Událost: 30. 3. 2017
Přednáška 

Web design trends: How to design content and information online - Jacek Utko

Událost: 5. 4. 2017

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze nabízí širokou škálu přednášek a workshopů nejen pro své studenty, ale také pro širokou veřejnost.

 

V zimním semestru akademického roku 2015/2016 proběhl již 26. cyklus přednášek pro veřejnost Umění včera a dnes. Přednášky s různými osobnostmi a věnované různým tématům připravuje Katedra teorie a dějin umění pod vedením prof. PhDr. et PaedDr. Jindřicha Vybírala, CSc..

Několik let také pokračuje spolupráce se sdružením CZECHDESIGN, které připravilo přednášky a workshopy se zahraničnímu designéry a teoretiky designu.

Kromě těchto dvou kontinuálních pásem je na škole přístupná řada dalších přednášek pořádaných jednotlivými ateliéry UMPRUM, Galerií 207 a dalšími partnery školy.

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
nám. Jana Palacha 80, Praha 1

většina přednášek se koná v posluchárně 115 v prvním patře