Aaron Cezar
Vytvořeno: 16. 2. 2022 od Veřejné přednášky

 Lecture n.37: Aaron Cezar

 18. 2. 2022 od 16 hodin

UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, 1. patro, posluchárna 115

 

Hope Recycling Station ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze zvou na přednášku Aarona Cezara, ředitele Delfina Foundation v Londýně.

 Aaron Cezar je zakládajícím ředitelem Delfina Foundation v Londýně, kde kurátorsky řídí a rozvíjí program rezidencí, výstav a veřejných akcí. Cezar byl také kurátorem externích výstav a performancí mimo jiné například v Hayward Gallery Project Space, SongEun Artspace, v rámci oficiálního veřejného programu 58. bienále umění v Benátkách, aj. Nezávisle i prostřednictvím nadace Delfina Foundation byl jmenován do mnoha komisí, výborů a porot, včetně Turnerovy ceny a Jarmanovy ceny. V červnu 2017 získal Aaron čestné stipendium Royal College of Arts v Londýně. Získal postgraduální titul s vyznamenáním v oboru kreativních a kulturních odvětví na King's College v Londýně. Na Princetonské univerzitě získal první titul v oboru ekonomie a certifikát v oboru tanec a divadlo. Aaron Cezar bude hovořit především o současných tématech rezidence, kterými jsou Politic of Food (Politika jídla) a Collecting as Paractice (Sběratelství jako povolání).

 Nadace Delfina Foundation sídlí v centru Londýna a je nezávislou neziskovou nadací, která se věnuje realizaci umělecké výměny a rozvoji tvůrčí praxe prostřednictvím rezidenčních pobytů, partnerství a veřejných programů. Delfina Foundation byla založena v roce 2007 a podporuje uměleckou výměnu a experimentování a zároveň vytváří příležitosti pro začínající i etablované umělce, kurátory a spisovatele tak, aby mohli reflektovat to, co dělají, mohli umístit svou praxi do relevantního globálního diskurzu, vytvářeli výzkumy a zakázky určující jejich kariéru a navazovali kontakty. Nadace Delfina Foundation navazuje mezinárodní spolupráci s cílem vytvořit společné platformy pro inkubaci, prezentaci a diskusi o společných postupech a tématech. Mezi aktuální témata patří Politika jídla, Sběratelství jako povolání a Příroda a technologie.

 Cílem Delfina Foundation je usnadnit mobilitu kulturních pracovníků, aby mohli rozvíjet svou praxi prostřednictvím lepšího přístupu ke vzdělávání, zdrojům a sítím. Dále podporovat vzájemné porozumění prostřednictvím umělecké praxe a výměny, posilovat mezinárodní spolupráci a partnerství prostřednictvím organizací, kolektivů a sítí. Nadace Delfina se rovněž snaží podporovat kritické a angažované postupy v umění a vytvářet příležitosti pro interakci s veřejností, její šíření a požitek z umění.

 Jednou za rok je možné se přihlásit na rezidenční program v Delfina Foundation pro umělce a kurátory. Vysílání českých rezidentů organizují společně Kunsthalle Praha, Divadelní institut a Česká centra.