Adéla Matasová a Tereza Velíková
Vytvořeno: 23. 4. 2019 od Veřejné přednášky

Vytvořeno: 23. 4. 2019

33. přednáškový cyklus Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Umění včera a dnes

na téma: Jeden starší, jeden mladší

 

Adéla Matasová a Tereza Velíková

úterý 30. dubna 2019 od 18.30 hodin

 

UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, posluchárna 115

 

moderuje: Martina Pachmanová

 

Setkání dvou umělkyň, které na půdě UMPRUM na přelomu tisíciletí spojoval Ateliér konceptuální a intermediální tvorby. Dialog přírody a technologie, umění a vědy stejně jako rukodělnosti a nových médií; rozpohybování a manipulování obrazu a objektu; akcentování umění jako nástroje k porozumění světu uvnitř i vně – to a mnohé další bylo v té svorníkem práce v tomto výsostně experimentálním ateliéru.

Adéla Matasová (1940) patří k nejvýznamnějším představitelkám své generace, která během třicetiletého pedagogického působení na různých školách v Česku a v zahraničí vychovala desítky výrazných tvůrčích osobností. Jednou z nich je také Tereza Velíková (1979), autorka působivých video a audio instalací, kurátorka a spoluzakladatelka pražské galerie Entrance. Jakkoli odlišná byla východiska obou umělkyň, zvláště v poslední době je spojuje zájem o člověka – o řeč jeho těla, o řeč jako akt jeho jazykového uchopení světa i o řeč jako vyprázdněnou formu, která namísto vytouženého porozumění vede k samotě a samomluvě. I o umění jako možnosti, nositeli a zrcadle mezilidské komunikace bude poslední setkání přednáškového cyklu.

Jeho součástí bude i představení nové publikace nakladatelství UMPRUM Interface věnované nejen dílu Adély Matasové, ale rovněž trilogii výstav mapujících vazby mezi této výjimečné umělkyně a jejích bývalých studentek a studentů.