Asanace Žižkova a krize socialistické urbanistické moderny
Vytvořeno: 5. 11. 2018 od Veřejné přednášky

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze si vás dovoluje pozvat na druhou přednášku 32. cyklu veřejných přednášek
Umění včera a dnes

na téma: Architektura, věda a politika v poválečném Československu

 

úterý 20. 11. 2018 od 18.30 hodin

UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, posluchárna 115

 

 

Asanace Žižkova a krize socialistické urbanistické moderny

Přednáší: Petr Roubal (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR)

 

Socialistickou urbanistickou modernu vycházející z principů athénské charty postihla nejpozději začátkem 70. let krize sebedůvěry. Zklamáni z výsledků dosavadní sídlištní výstavby a také pod vlivem kritiky moderní urbanistiky na Západě hledali českoslovenští urbanisté, jako třeba Jiří Hrůza, nové způsoby plánování socialistického města. Do středu pozornosti, zejména v Praze, se dostávaly čtvrtě postavené na přelomu 19. a 20. století, především pak „přestárlý“ Žižkov. Plány na „ozdravení“ těchto čtvrtí ale narážely na změnu v citlivosti památkářské obce a probouzející se občanskou společnost. Boj o další osud Žižkova tak odhaluje nejen krizi socialistické urbanistické moderny, ale krizi státního socialismu jako takového.