Automatizovaný komunismus: socialismus s lidskou tváří, nebo technokratická diktatura? Věda, technologie a socialistické vládnutí v Československu 50. až 70. let
Vytvořeno: 19. 11. 2018 od Veřejné přednášky

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze si vás dovoluje pozvat na třetí přednášku 32. cyklu veřejných přednášek
Umění včera a dnes

na téma: Architektura, věda a politika v poválečném Československu

 

úterý 27. 11. 2018 od 18.30 hodin

UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, posluchárna 115

 

 

Automatizovaný komunismus: socialismus s lidskou tváří, nebo technokratická diktatura? Věda, technologie a socialistické vládnutí v Československu 50. až 70. let

Přednáší: Vítězslav Sommer (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR)

Významnou součástí reformě komunistického politického myšlení v Československu 60. let byla přesvědčení, že přechod do vyššího stádia socialismu bude závislý na vědeckém a technologickém pokroku. Úspěšná cesta do komunistické budoucnosti vyžadovala automatizaci výroby, rozsáhlé zavádění výpočetní techniky nebo využívání moderních manažerských metod. Ztroskotáním reformních snah po roce 1968 získala tato představa o modernizaci státního socialismu nový význam, když se stala jednou z klíčových rozvojových vizí konsolidačního režimu 70. let. Přednáška bude na příkladu několika oblastí expertní činnosti zkoumat roli vědeckého poznání a technologických inovací v myšlení o budoucnosti a souvisejících přístupech k socialistickému vládnutí před a po roce 1968.