Bernd Nicolai: Globalized architecture - a view from architectural history
Vytvořeno: 29. 5. 2017 od Veřejné přednášky

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

srdečně zve na přednášku

 

Bernd Nicolai

Globalized architecture - a view from architectural history

 

čtvrtek 8. 6. 2017 od 15.30 hod

UMPRUM, nám. Jana Palacha 80
posluchárna 115

 

Přednáška se uskuteční v anglickém jazyce.

 

Bernd Nicolai je přední německý historik umění a architektury. Od roku 2005 působí jako profesor dějin umění na universitě v Bernu.  Zabývá se středověkou a moderní architekturou, zejména procesy kulturního transferu, uměním v exilu a problémy současné architektury v podmínkách globalizace. V letech 1999-2006 byl editorem časopisu kritische berichte.