Biologicky předurčené k chudobě
Vytvořeno: 2. 3. 2018 od Veřejné přednášky

Vysoká škola uměleckoprůmyslová Vás zve na přednášku sdružení Ženy 365

 

Biologicky předurčené k chudobě

pondělí 5. 3. ve 13 hodin

 

UMPRUM
nám. Jana Palacha 80, Praha 1
posluchárna 215, 2. patro

 

Během akce proběhne promítání posledního filmu Apoleny Rychlíkové o feminizaci chudoby a následná diskuze na téma postavení žen v uměleckém provozu. 

Hosté: Apolena Rychlíková (dokumentaristka, členka kolektivu Ženy 365), Darina Alster (umělkyně, členka kolektivu Ženy 365), Martina Smutná (umělkyně)

 

​V dokumentu Biologicky předurčené k chudobě z nové série o problémech soužití v české společnosti se potkávají těhotná žena, samoživitelka, umělkyně a důchodkyně a sdílejí svoje životní okamžiky, které by pravděpodobně proběhly trochu jinak, kdyby je vyprávěli muži. Ve čtyřech uzavřených kapitolách chce film poukázat na provázanost problému feminizace chudoby, který dnes dosahuje globálních rozměrů. Nemožnost odbourání různých diskriminačních modelů vede v reálných životech žen k jejich postupnému chudnutí. Mechanismy, které ženy stavějí do genderově stereotypních rolí, mají svůj konec v podobě větší nebo menší míry sociálního vyloučení. Autorka dokumentu Apolena Rychlíková chce v krátkých epizodách poskytnout možnost komplexnějšího náhledu na feminizaci chudoby.