Brněnská tvorba Adolfa Loose ve světle konfiskací „německého“ majetku po roce 1945
Vytvořeno: 30. 10. 2018 od Veřejné přednášky

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze si vás dovoluje pozvat na první přednášku 32. cyklu veřejných přednášek
Umění včera a dnes

na téma: Architektura, věda a politika v poválečném Československu

 

úterý 6. 11. 2018 od 18.30 hodin

UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, posluchárna 115

 

 

Brněnská tvorba Adolfa Loose ve světle konfiskací „německého“ majetku po roce 1945

Přednáší: Jana Kořínková (Fakulta výtvarných umění VUT)

 

Pátrání po osudech konfiskovaného majetku, který byl po válce odebrán rodině brněnského velkoprůmyslníka Viktora Bauera na základě Benešova dvanáctého dekretu, přerostl v takřka detektivní činnost, která přináší nečekaná zjištění ohledně stavebníkovy spolupráce s Adolfem Loosem, včetně identifikace dosud neznámé realizace architekta v Hrušovanech u Brna. Otevírá však také otázky spojené s protiněmeckými náladami první republiky a poválečnou konstrukcí národní kulturní identity, v níž mají konfiskáty dodnes nezastupitelné místo