Gesta emancipace
Vytvořeno: 2. 11. 2021 od Veřejné přednášky

Gesta emancipace
Doktorandské sympozium k otázkám umění ve veřejném prostoru

8. 11. - 11. 11. 2021
Akademie výtvarných umění v Praze, U Akademie 4, Praha 7

Sympozium je přístupné veřejnosti, pro účast na jednání pracovního stolu (středa odpoledne) je nutná registrace předem — nejpozději do 7. 11.  Sympozium bude probíhat v češtině (pondělí) a angličtině (úterý, středa) podle přítomnosti zahraničních hostů na jednotlivých panelech. Na odpoledních debatách bude přítomna tlumočnická podpora.

Ze sympozia bude pořízen záznam a bude i přenášeno online.

 

Akademie výtvarných umění, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze a Galerie Hlavního města Prahy společně připravily doktorandské sympozium k otázkám umění ve veřejném prostoru.

 

 
PROGRAM

Pondělí 8. 11. (v češtině)
9:00 registrace 
9:15 zahájení: Dušan Zahoranský, Jitka Hlaváčková, Milena Bartlová
9:30—11:00, 11:30—13:00, 13:30—15:00 doktorandský diskusní panel: Šárka Zahálková (AVU), Matěj Hájek (AVU), Matouš Lipus (AVU), Tomáš Moravec (AVU), Tamara Moyzes (AVU), Epos257 (AVU), Tereza Vernerová Volná (UMPRUM), Martin Zet (UMPRUM), Filip Hauser (FAVU)
15:00—16:30 autorské právo a umění ve veřejném prostoru: Iva Javorská

Úterý 9. 11. (v angličtině)
9:00—9:45 prezentace Swetlana Heger
10:00—10:45 prezentace transparadiso: Barbara Holub/Paul Rajakovics 
11:00—12:00 diskuze
13:30—16:30 debata se zahraničními hosty o jejich zkušenostech s působením ve veřejném prostoru v různých městech a zemích: komparace institucionálních kontextů i uměleckých strategií v různých sociálních kontextech, hosté: Barbara Holub, Paul Rajakovics, Nicole Six, Paul Petritsch, Swetlana Heger a Jonas Dahlberg. Moderuje Lynda Zein a Milena Bartlová.

Středa 10. 11. (v angličtině)
9:00—9:45 prezentace Nicole Six und Paul Petritsch 
10:00—10:45 prezentace Jonas Dahlberg 
11:00—12:00 diskuze
13:30—16:30 pracovní stůl/diskusní fórum zaměřené na otázky aktuálních výzev a rizik umělecké práce v pražském veřejném prostoru a na její sociální a urbanistické aspekty. Pracovně-diskusního fóra se vedle organizátorů zúčastní hosté z řad doktorandů, pedagogů a dalších odborníků zabývajících se uměleckými a kulturními strategiemi, urbanismem, sociologií a dalšími aspekty veřejného prostoru. Moderuje Jitka Hlaváčková a Dušan Zahoranský. Nutná registrace. 

Čtvrtek 11. 11. (v angličtině)
9:00—12:00 individuální konzultace Ph.D. projektů, hosté: Nicole Six, Paul Petritsch, Jonas Dahlberg
 
Zahraniční hostky a hosté 
Swetlana Heger, SUI, Zurich, University of the Arts ZHdK
Nicole Six und Paul Petritsch, AT, Wien, 
Jonas Dahlberg, SWE
Barbara Holub/Paul Rajakovics (transparadiso), AT
 
 
V současné době čelíme globálně, ale i ve svém bezprostředním okolí bezprecedentním environmentálním a sociálním výzvám. Nacionalisticky, genderově, i jinak xenofobní tendence prolínající do politiky, ekologická krize, i sociální nerovnosti poskytují nové kontexty, v nichž je možné uvažovat o roli veřejného umění ve společnosti. Město se vyvíjí dynamicky a radikálně, transformace se odehrává nejen v rovině architektonické, ale i sociální a ekologické.
Strategie umění ve veřejném prostoru zahrnují pestrou škálu uměleckých postupů. Umění může demonstrovat ekologičtější a etičtější způsoby vzájemného chování. Poskytovat příležitosti pro kolektivní účast a sebevyjádření, historickou reflexi a komunitní dialog. Přispívat k našim sociálním, prostorovým a politickým topologiím tím, že navrhuje nové sociální modely, vylepšuje fyzickou infrastrukturu a zabývá se jejím designem. Může ale také legitimizovat ekonomické či politické zájmy, které nepřinášejí prospěch širší veřejnosti. Proto je třeba zvažovat, jaké hodnoty svou tvorbou, uměleckým, kurátorským vstupem ve sdíleném veřejném prostoru umění legitimizuje. Jaké kroky je třeba a je možné podnikat při aktuální dynamické proměně města.
V tomto kontextu chce meziinstitucionální symposium Gesta emancipace zkoumat alternativní způsoby, jak skrze rozmanitost současné umělecké praxe postihnout složitost našeho sociálního, městského i přírodního prostředí, jak pojmenovávat ideje, které jsou pro toto prostředí podnětné, a jak tyto ideje sdílet v městském prostoru s širší veřejností.
Umělecké strategie umění ve veřejném prostoru jsou ve světovém kontextu předmětem zájmu a otevřených diskusí na mnoha mezioborových platformách, které jediné mohou postihnout problematiku témat veřejného prostoru v maximální komplexitě. Považujeme za nezbytné, aby byl iniciován a podpořen vznik platformy tohoto zaměření také v pražském kontextu. Úkolem této platformy má být otevřená debata nad potenciálem jak fyzických uměleckých intervencí, tak i možnosti „měkkých“ mezioborových metod zkoumání, plánování a intervencí do veřejného prostoru ve smyslu systémových či procesuálních řešení.
Organizátorky/ři symposia Gesta emancipace chtějí vytvořit bezpečné a přijímající prostředí, v němž by bylo každé účastnici/kovi umožněno otevřeně vyjádřit svůj názor, aby tak vzniklo podnětné prostředí pro formulování nových a podnětných idejí.