Georgios Papadopoulos: Science Economique Concreté; ekonomický diskurz jako materiál pro analýzu a tvořivost
Vytvořeno: 23. 11. 2016 od Veřejné přednášky

UMPRUM a Are Vás zvou na performativní přednášku v angličtině

 

Georgios Papadopoulos
Science Economique Concreté; ekonomický diskurz jako materiál pro analýzu a tvořivost

pondělí 28. 11. ve 12 hodin
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, posluchárna 115
vstup volný

 

Hlavní motivací projektu je dekonstruovat ekonomickou rétoriku metodou kombinující strukturální analýzu s tvůrčím psaním. Papadopoulos používá ekonomický text jako materiál a zaměřuje se na formální vlastnosti ekonomického diskurzu, na jeho komunikativní, přesvědčující a moralizující struktury. Čtení ekonomického diskurzu bude používat principy tvorby Stéphana Mallarméa a bude aktem dekódování skrze „uskutečnění“ a materializaci symbolů, ať už to jsou slova, čísla, matematické rovnice nebo grafy. Dekódování přirozeně přejde v opětovné zakódování ekonomických narativů pomocí poezie a prózy. Projekt se pohybuje na průsečíku uměleckého výzkumu a umělecké kritiky a usiluje o nalezení alternativy k ekonomické ortodoxii přímo v samotném diskurzu „vědecké“ ekonomie.

Georgios Papadopoulos spojuje ekonomii a filozofii s uměleckým výzkumem. Jeho práce se soustřeďují na problematiku peněz a jejich socioekonomických funkcí. V roce 2012 získal cenu Viléma Flussera za umělecký výzkum udílenou festivalem transmediale a Universität der Künste v Berlíně. Svoji práci prezentoval v ICA v Londýně a Muzeu současného umění Kiasma v Helsinkách. Haus der Kulturen der Welt v Berlíně, MuseumsQuartier Q21 ve Vídni a v Muzeu Akropolis v Athénách. V současné době pracuje ve Výzkumném ústavu pro umění a technologii (RIAT) ve Vídni.