Habilitační přednáška Vojtěcha Domlátila
Vytvořeno: 9. 2. 2021 od Veřejné přednášky

Habilitační přednáška MgA. Vojtěcha Domlátila
Možnosti nenarativní animace
 

pátek 12. 2. 2021 od 10:30 hodin

přednáška proběhne on-line zde
 
V pátek 12. 2. 2021 od 10:30 hod. se uskuteční habilitační přednáška MgA. Vojtěcha Domlátila v oboru Výtvarná tvorba, pedagoga Ateliéru animace FDULS ZČU v Plzni na téma Možnosti nenarativní animace.
 

 Možnosti nenarativní animace
Krajina reálná i psychická ve třech nenarativních animovaných filmech Vojtěcha Domlátila bude v přednášce dána do souvislosti s audiovizuálními díly studentů ateliéru Animace na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.