Habilitační přednášky Cyrila Říhy a Shoty Tsikoliyi
Vytvořeno: 24. 5. 2022 od Veřejné přednášky

Habilitační přednášky Mgr. Cyrila Říhy, Ph.D. a MgA. Shoty Tsikoliyi, M.Sc., Ph.D.

 

pátek 27. 5. 2022
Pozor!!! Změna místa: UMPRUM, Technologické centrum Mikulandská, Aula, 3. patro


V pátek 27. 5. 2022 od 10:30 hod. se uskuteční habilitační přednáška Mgr. Cyrila Říhy, Ph.D. v oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění a od 12:00 hod. habilitační přednáška MgA. Shoty Tsikoliyi, M.Sc., Ph.D. v oboru Architektura a design. 

 

10:30 hodin
Mgr. Cyril Říha, Ph.D.
Domy jako sloni či stromy? Život a stroj v prostředí teorie architektury a urbánních studií
Co znamená myslet stavby v analogii se živými organismy a města na způsob ekosystémů? Například možnost studovat pravidla jejich růstu či obecně zahlédnout zásadní roli, jakou pro jejich tvar a fungování má změna měřítka. Toto téma představuje jak velmi praktický problém modelování, se kterým se setkáváme v běžné praxi a výuce vizuálních uměleckých disciplín, tak i předmět jedné pozoruhodné teoretické debaty, spojující klasickou vzdělanost se zcela aktuálním mezioborovým výzkumem, která se snaží dívat napříč tradičním protikladem přírody a umění (FYSIS a TECHNÉ).

 

12:00 hodin
MgA. Shota Tsikoliya, M.Sc., Ph.D. 
Emergentní a diskrétní architektura
Emergentní architektura je široký, a ne zcela přesný pojem, který souvisí s pojmy jako komplexita, synergie, hierarchie a samo-organizace a může popisovat specifické výpočetní postupy v architektonickém navrhování. Diskrétní architektura je pojem, popisující řadu projektů a postupů, pro něž je charakteristické použití opakujících se modulárních prvků.
Habilitační přednáška se zabývá společnými rysy a odlišnosti současných diskrétních a emergentních postupu v architektuře ve vztahu k modernistickému uvažování a ilustruje na řadě akademických a jiných projektů autorské zkoumání v oblasti emergentní a diskrétní architektury a jejího formálního, technologického nebo environmentálního potenciálu.