Habilitační přednášky Heleny Jarošové a Zdeňky Němcové Zedníčkové
Vytvořeno: 4. 11. 2020 od Veřejné přednášky

Habilitační přednášky PhDr. Heleny Jarošové, Ph.D. a Mgr. A. Zdeňky Němcové Zedníčkové, Ph.D.

pátek 6. 11. 2020 od 10:30 hodin

přednášky proběhnou on-line

 

V pátek 6. 11. 2020 od 10:30 hod. se uskuteční habilitační přednáška PhDr. Heleny Jarošové, Ph.D. v oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění a a od 11:45 hod. habilitační přednáška Mgr. A. Zdeňky Němcové Zedníčkové, Ph.D. v oboru Architektura a design. 

 

10:30 hodin
PhDr. Helena Jarošová, Ph.D.
Silueta a módní figura

Nejenom umění, i oděvní tvorba a móda se svým zvláštním produktem – a svého druhu artefaktem – figurou vytváří svébytné významové systémy a tak participuje na způsobu bytí člověka. Figura je víc než silueta a výčet módních znaků té či oné doby.

 

11:45 hodin
Mgr. A. Zdeňka Němcová Zedníčková, Ph.D.
ON THE EDGE - Futurologie a Architektura

Přednáška na téma Futurologie a jejího vztahu k Architektuře a Urbanismu. Smysl a význam Futurologie pro uvažování o architektuře a pro urbanistické plánování. Vývoj Futurologie a proměny jejího vlivu na společnost a významu pro její vývoj.