Habilitační přednášky Maxima Velčovského a Pavlíny Morganové
Vytvořeno: 7. 4. 2021 od Veřejné přednášky

Habilitační přednášky MgA. Maxima Velčovského a PhDr. Pavlíny Morganové, Ph.D.

 
pátek 9. 4. 2021 od 10:30 hodin
přednášky proběhnou on-line:

 

V pátek 9. 4. 2021 od 10:30 hod. se uskuteční habilitační přednáška MgA. Maxima Velčovského v oboru Architektura a design a od 11:45 hod. habilitační přednáška PhDr. Pavlíny Morganové, Ph.D. v oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění.

 

10:30 hodin
MgA. Maxim Velčovský
Just redesign
Přednáška představuje průřez tvorbou Maxima Velčovského v souvislostech redesignu a hledání tvaru. Práce s existujícím řešením tvaru. Přenavrhování v navrhování. Reinterpretace existujících předmětů. Tvarování v kategorii užité umění.

 

 

11:45 hodin
PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D.
Devadesátá léta – antika naší přítomnosti
Devadesátá léta jsou obdobím postsocialistické transformace a institucionálních reforem, z nichž vyrostl současný výtvarný provoz. Vzhledem k akceleraci posledních desetiletí je v mnoha ohledech možné devadesátá léta vnímat jako antiku naší přítomnosti; řada témat, která se tehdy diskutovala, ať už jsou to genderové otázky, politická funkce umění nebo role kurátora, se v současné době znovu dostává do popředí zájmu aktuální výtvarné scény.