Habilitační přednáška Michala Sedláka
Vytvořeno: 6. 4. 2022 od Veřejné přednášky

Habilitační přednáška MgA. Michala Sedláka, Ph.D.


pátek 8. 4. 2022 od 10:30 hodin

Přednáška bude přenášena online.

 

V pátek 8. 4. 2022 od 10:30 hod. se uskuteční habilitační přednáška MgA. Michala Sedláka, Ph.D. v oboru Výtvarná tvorba na téma Místo jako příležitost pro dialog výtvarnou tvorbou.

 

10:30 hodin
MgA. Michal Sedlák, Ph.D.
Místo jako příležitost pro dialog výtvarnou tvorbou
Reálné místo v různých situacích tvoří mnohotvárnou platformu pro dialog výtvarnou tvorbou. Pojetí místa z úhlu pohledu z pozice umělce - učitele působícího v environmentu Pedf UK se zaměřuje na přípravu budoucích učitelů výtvarné výchovy v oblasti prostorové tvorby. Dialog vizuálním jazykem je součástí prostředí, které je orientováno na humanitní vzdělávání. Vzájemná komunikace v procesu, kdy výsledkem je otázka udržovaná v nejistotě, se stává formou otevřenosti a potenciálním zdrojem specifického poznání.