Helena Doudová - Bildfabriken
Vytvořeno: 10. 10. 2017 od Veřejné přednášky

Helena Doudová
Bildfabriken. Infografické koncepty Otto Neuratha a Fritze Kahna 1920–1945

 

 

úterý 14.11. od 10.35 hodin
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
nám. Jana Palacha 80, Praha 1
posluchárna 115, 1. patro

 

Obraz a infografika se staly důležitými komunikačními médii na počátku 20. století. Technická reprodukce zesílila informační explozi a neustávající proud obrazů.

Již ve 20. letech Fritz Kahn a Otto Neurath pohotově zareagovali na tuto novou situaci dvěma infografickými koncepty – infografikami moderního těla, mikrovhledem do jeho fungování v analogii člověka-stroje, resp. makroperspektivou v podobě infografické vizualizace socio-politických faktů. Nové lékařské objevy a sociologická analýza vstoupily do povědomí široké veřejnosti.

Bildfabriken je srovnávací studie vizuální kultury dvacátých a třicátých let, odhaluje počátky moderní infografiky – redukovaných piktogramů i konkrétní moderní ikonografii – zobrazení továren, dělníků, technologií a moderních výrobních procesů. Infografické koncepty Fritze Kahna a Otto Neuratha byly široce mezinárodně oceňované a nalezly velké množství následovníků, např. v díle Ladislava Sutnara.