INTERIÉR - pásmo přednášek
Vytvořeno: 29. 10. 2019 od Veřejné přednášky

INTERIÉR – pásmo přednášek
pásmo připravil: prof. ak. arch. Jiří Pelcl

Přednášky se konají ve středu od 15 hodin
délka přednášek 2 hodiny

H2 (Hlinárna), UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1 (suterén, nalevo od výtahu na konci chodby)

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze ve spolupráci s Jiřím Pelclem připravila pásmo 5ti přednášek. Přednášky jsou určeny především pro studenty Katedry architektury a Katedry designu, ale jsou otevřené i dalším studentům a veřejnosti. 
Přednost mají přihlášení studenti, kteří si mohou tento blok zapsat jako volitelný předmět zakončený zkouškou.

 

Přednášky jsou dvouhodinové, děleny na dvě části, jsou zváni dva praktikující architekti a designéři, kteří budou prezentovat konkrétní projekt a jeho realizaci. Cílem přednášek není rozvíjení kreativity (to je úloha ateliérové výuky), ale orientace v oboru, seznámení se s metodami projektování interiéru a designu prvků, jak je řeší profesionálové v praxi. Důraz je kladen na praktickou stránku postupů, problémových situací při navrhování a principů komunikace s klienty.

 

 

30.10.
Úvod do oblasti navrhování interiéru a bytového zařízení, vymezení pojmů. Estetika interiéru jako obraz stavu společnosti

Přednáší: Jiří Pelcl

Průmyslová revoluce v Anglii a její vliv na další vývoj formování interiéru a nábytku. Mezníky v  konstrukcích a technologiích u klíčových osobností:  Dresser, Thonet, Mackintosh, Wagner, Hoffmann, Breuer, Gropius, Janák, Halabala, Loewy, Dreyfuss, Eams, Aalto, Jacobsen, Colombo, Panton, Castiglioni, Sottsass…

Cíl: Orientace v logice vývoje designu v období po průmyslové revoluci.

 

6. 11.

Metodika projektování interiéru

Přednáší: Magdalena Rochová a Jerry Koza

Část A – prezentace postupu řešení konkrétního projektu a následné realizace bytového interiéru…prezentace praktikujícího architekta/designéra + diskuze
Část B - prezentace postupu řešení konkrétního projektu a následné realizace veřejného interiéru…prezentace praktikujícího architekta/designéra + diskuze

Cíl : Seznámení se s metodami, postupem práce a časovými relacemi při navrhování  interiéru. Komunikace s klientem a zhotovitelem, fungování interiérového studia.

 

13. 11.
Úloha detailu v architektuře a interiéru

Přednáší: Adam Štěch a Jiří Pelcl

Část A – Interiéry a nábytek amerických Shakers - Forma následuje náboženství + diskuze
Část B – Úloha designérského detailu v evropském modernistickém interiéru a architektuře přednáška teoretika designu + diskuze

Cíl: Seznámení se s řešením různých atypických detailů v interiéru

 

20.11.
Metodika navrhování nábytku a zařízení interiéru

Přednáší: Jan Plecháč a Anna Marešová

Část A – prezentace postupu prací při řešení designu nábytku pro hromadnou sériovou výrobu…prezentace praktikujícího designéra + diskuze
Část B – prezentace postupu prací při řešení designu nábytku pro atypickou, kusovou výrobu…prezentace praktikujícího designéra + diskuze

Cíl : Seznámení se s metodami, postupem práce při navrhování konkrétního výrobku pro sériovou nebo kusovou výrobu. Organizace práce v designérském studiu.

 

27. 11.
Úloha marketingu ve výrobní firmě, systém vývoje a distribuce výrobků

Přednáší: Jiří Zavadil a Jan Jůza

Část A – prezentace vedoucího pracovníka marketingu výrobní firmy + diskuze
Část B – prezentace ředitele obchodní firmy s interiérovým zařízením + diskuze

Cíl : seznámení se s procesem vývoj, výroba, marketing, distribuce