Jan Solpera a Otakar Dušek
Vytvořeno: 16. 4. 2019 od Veřejné přednášky

33. přednáškový cyklus Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Umění včera a dnes

na téma: Jeden starší, jeden mladší

 

Jan Solpera a Otakar Dušek

úterý 23. dubna 2019 od 18.30 hodin

 

UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, posluchárna 115

 

moderuje: Jan Čumlivski

 

Jan Solpera je tvůrce písma a typograf. Základním výtvarným motivem jeho tvorby je písmo, jehož tvary, nuance a jemnosti ovládá natolik, že se staly jeho vlastními výrazovými prostředky. Na UMPRUM vedl ateliér Tvorby písma a typografie přes 25 let (1987–2003) a jeho studenti a absolventi jsou ti, kteří i nadále formují oblast grafického designu a tvorby písma. Slovy Jana Solpery: Otakar Dušek patří k lidem, kteří dovedou být zaujetím pro svou tvorbu naprosto nesnesitelní. Díky tomu se mu podařilo fenomén české medaile vymanit z konvencí minulých věků. Jeho medaile nejsou jen uměleckým předmětem, ale zážitkem. Každá z nich představuje domyšlený koncept, ke kterému pokaždé patří originální ambaláž, dokonale zrežírovaná, i pro veřejnost atraktivní prezentace, někdy také dokumentující film. Tvůrčí proces, při kterém jeho medaile vznikají, hraničí až se sebezničením. (reportermagazin.eu, 7. února 2019) Jan Solpera je absolventem Speciálního ateliéru knižní grafiky a plakátu Františka Muziky. Otakar Dušek je absolventem ateliéru Písma a typografie Jana Solpery.