Historik umění Jaromír Neumann
Vytvořeno: 13. 9. 2017 od Veřejné přednášky

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Katedra teorie a dějin umění pořádají vědeckou konferenci

 

Historik umění

JAROMÍR NEUMANN

 

26. září 2017 od 13 hodin

UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, posluchárna 115, 1. patro


vstup zdarma a bez registrace

 

 

PROGRAM 

 

Příběh Jaromíra Neumanna, Milena Bartlová (UMPRUM)

Neumannovo hledání raného baroka, Marie Opatrná (KTF UK)

Jako Anděl žalostné smrti. Trestní stíhání a proces s Jaromírem Neumannem v letech 1985–1988, Marcela Rusinko (FF MU a VČG Pardubice)    

Otazníky před obrazy - Neumannovo znalectví, Andrea Steckerová (NG) 

         přestávka na kávu

Jaromír Neumann a španělské umění, Pavel Štěpánek (FF UPOL)

Jaromír Neumann a ikonologie architektury, Jindřich Vybíral (UMPRUM)

Mezi strukturou a významem. Příspěvek k Neumannově metodologii, Tereza Johanidesová (FF UK)