Karel Hvížďala: Pasti české žurnalistiky dnes a v minulosti
Vytvořeno: 27. 11. 2019 od Veřejné přednášky

34. přednáškový cyklus Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Umění včera a dnes

na téma: Osudy a historie ve vzájemném sdílení

 

Karel Hvížďala - Pasti české žurnalistiky dnes a v minulosti.

úterý 3. prosince 2019 od 18.30 hodin

UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, posluchárna 115

Pásmo přednášek připravil prof. Jiří David

 

Na druhé přednášce cyklu Umění včera a dnes vystoupí český novinář, dramatik a spisovatel Karel Hvížďala. Přednáška Pasti české žurnalistiky bude věnovaná étosu minulého režimu, který přešel plynule do étosu času po roce 1989 a tím zásadně ovlivnil naší mediální krajinu. Jinými slovy návratu étosu smíření (se vším) nad étosem odpovědnosti (který vyžaduje odvahu a brání osobní integritu).

Karel Hvížďala se narodil 16. srpna 1941 v Praze. Vystudoval strojní fakultu na ČVUT, ale již v té době se věnoval psaní, převážně poezie. V 60. letech pracoval v redakci Mladého světa, poté v nakladatelství Albatros, kde založil edici Objektiv. V roce 1978 emigroval s rodinou do západního Německa. Dvanáct let žil v Bonnu, kde pokračoval jak v žurnalistické, tak v literární práci. Napsal zde několik rozhlasových her, přispíval do exilových časopisů, pracoval v nakladatelství Index a jako žurnalista spolupracoval například se stanicí RFE (Rádio Svobodná Evropa). V 80. letech jej proslavila kniha Dálkový výslech, rozhovor s Václavem Havlem. Po listopadovém převratu se vrátil do Česka, kde chvíli působil jako šéfredaktor Mladé fronty DNES a v roce 1994 spoluzaložil zpravodaj Týden. Od roku 1999 se živí jako svobodný žurnalista a spisovatel. Je autorem mnoha dalších knih rozhovorů (s osobnostmi jako jsou Karol Sidon, Pavel Landovský, Václav Bělohradský, Jiří Gruša a další), románů, novel a rozhlasových her.
(zdroj: https://www.pametnaroda.cz/cs/hvizdala-karel-1941)