Karol Piekarski - DATA / open data, daty řízené metody, vizualizace dat
Vytvořeno: 19. 11. 2019 od Veřejné přednášky

Karol Piekarski - DATA / open data, daty řízené metody, vizualizace dat

Přednáška z cyklu Dynamický urbanismus, který pořádá Katedra architektury UMPRUMpondělí 25. 11. 2019 od 17.30 hodin

H2 (Hlinárna), UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1 (suterén, nalevo od výtahu na konci chodby)

 

Přednáška v anglickém jazyce

 

Karol Piekarski (Medialab Katowice) bude hostem třetí přednášky z cyklu Dynamický urbanismus na UMPRUM.

Přednáškový cyklus je tematicky spjatý s experimentální workshopovou výukou nového předmětu Dynamický urbanismus pod vedením dua Jana Moravcová (www.norm-a.com) a Peter Stec (www.peterstec.com). Cílem přednášek je obohacení výuky, kontakt UMPRUM s výzkumníky z českých a zahraničních univerzit a veřejností, mezioborová spolupráce.

Krajina a mestá sa vyvíjajú v čase a dosahujú vďaka tomu neuveriteľný stupeň previazanosti a komplexity. No mnohé dôležité urbánne kvality prepadli sitom často rigidných nástrojov mestského plánovania 20. storočia. Cieľom predmetu je prieskum súčasných metód urbánneho plánovania modelujúcich a formujúcich mesto a krajinu v čase. Okrem historických precedensov predstaví aj formálne dynamické modely z rôznych disciplín, s očakávaním ich prispôsobenia do urbánnej mierky.