Kurt Gebauer a David Černý
Vytvořeno: 26. 3. 2019 od Veřejné přednášky

Umění včera a dnes - cyklus přednášek 

Jeden starší, jeden mladší

Vytvořeno: 26. 3. 2019

33. přednáškový cyklus Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Umění včera a dnes

na téma: Jeden starší, jeden mladší

 

Kurt Gebauer a David Černý

úterý 9. dubna 2019 od 19 hodin

 

UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, posluchárna 115

 

moderuje: Jindřich Vybíral

 

33. přednáškový cyklus Umění včera a dnes zahájí vystoupení významných českých sochařů Davida Černého a Kurta Gebauera.

Kurt Gebauer je známý především svou nadsázkou a ironií, kterou reaguje na dění kolem sebe. Vizuální umění chápe jako prostor pro hru, interakci a otvírá v něm téma charakteru občanské společnosti. Na UMPRUM vedl Ateliér sochařství třiadvacet let (od roku 1990) a vychoval řadu skvělých sochařů. Jeho studentem byl i v současné době celosvětově úspěšný umělec David Černý, který se s Kurtem Gabauerem zná od svého dětství. Nadsázka a hravá provokace se objevuje i v jeho plastikách. Jeho realizace často sklízely velkou pozornost díky provokativním reakcím na aktuální témata, nebo českou historii a kulturu. Práce Davida Černého je možné vidět ve veřejném prostoru nejen v Čechách, ale stále častěji i v zahraničí.

Jak se vzájemně prolíná tvorba Kurta Gebauera a Davida Černého, jak se dívají na současné umění a tvorbu toho druhého přiblíží první přednáška na téma Jeden starší, jeden mladší.