Libora Oates-Indruchová - Mýtus nebo zapomenutá tradice? Feministické myšlení v české společnosti
Vytvořeno: 8. 11. 2016 od Veřejné přednášky

Umění včera a dnes - cyklus přednášek 

Feminismus a/v umění

Vytvořeno: 8. 11. 2016

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Vás zve na 28. cyklus veřejných přednášek

UMĚNÍ VČERA A DNES

na téma: Feminismus a/v umění

Libora Oates-Indruchová
Mýtus nebo zapomenutá tradice? Feministické myšlení v české společnosti

 

úterý 15. 11. v 18. 30 hodin

 

 

Záznam přednášky:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000002-umeni-vcera-a-dnes/216251000030007-mytus-nebo-zapomenuta-tradice-feministicke-mysleni-v-ceske-spolecnosti/

 

 

V devadesátých letech minulého století se v českých médiích i akademických kruzích rozšířil mýtus, že genderová problematika, tedy “feminismus”, k nám přivandrovala jako import ze “Západu”, a je tudíž českému prostředí cizí. Podíváme-li se ovšem blíže na produkci českých badatelek v oblasti genderu v té době, nabídne se jiné vysvětlení, v jehož prospěch již dnes hovoří i výsledky nejnovějších výzkumů, a sice, že v českém prostředí existuje dlouhá tradice genderové kritiky, která sahá až do 19. století a nevymizela ani za socialismu, byť třeba přežívala takzvaně na „špatných místech“. Přednáška se zamyslí nad historií zájmu o genderovou problematiku u nás z hlediska doložitelných kulturních artefaktů a diskusí od 19. století do současnosti.

Libora Oates-Indruchová působí na Universität Graz.

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
nám. Jana Palacha 80, Praha 1
přednášková místnost č. 115