Lubomír Spurný - Schulhoff a Hába.
Vytvořeno: 25. 4. 2018 od Veřejné přednášky

Umění včera a dnes - cyklus přednášek 

Kultura a politika v prvorepublikovém Československu

Vytvořeno: 25. 4. 2018

Srdečně Vás zveme na 31. cyklus přednášek pro veřejnost UMĚNÍ VČERA A DNES - Kultura a politika v prvorepublikovém Československu

LUBOMÍR SPURNÝ
SCHULHOFF A HÁBA. MEZI KOMUNISTICKÝM MANIFESTEM A NOVOU ZEMÍ

 středa 2. 5. 2018 od 18.30 hodin

UMPRUM
nám. Jana Palacha 80, Praha 1

posluchárna 115

 

Cyklus přednášek připravil a uvádí Jindřich Vybíral