Matt Mullican: Entering the picture. A lecture in three parts
Vytvořeno: 5. 10. 2021 od Veřejné přednášky

 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze si vás dovoluje pozvat na přednášku hostujícího umělce v ZS 2021/22

 

Matt Mullican:
Entering the picture.
A lecture in three parts 

čtvrtek 7. 10. 2021 od 17 hodin


Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
, 1. patro, posluchárna 115

Vstup zdarma


Matt Mullican ve své práci kombinuje kresbu, sochu, video a autorský text. Zabývá se reprezentací, tvorbou modelů, grafů a encyklopedických systémů. Vytváří kosmologie znaků a symbolů a kategorizační řády lidské zkušenosti. Jako materiál používá vlastní podvědomí, které často zkoumá pod vlivem hypnózy v živých vystoupeních a testuje tak napětí mezi fikcí a realitou, mezi objektivním světem a subjektivní reflexí.