Michal Sedlák - Pedagogické úvahy na téma projektu realizovaného se studenty PEDF UK
Vytvořeno: 2. 11. 2021 od Veřejné přednášky

Přednášky na téma pedagogika

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
1. patro, posluchárna 115

 

9. 11. v 18 hodin
PEDAGOGICKÉ ÚVAHY NA TÉMA PROJEKTU REALIZOVANÉHO SE STUDENTY PEDF UK

MgA. Michal Sedlák, Ph. D., katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Mapování společného uvažování a tvorby na téma „Tam, kde jsem nikdy nevystoupil.“ (Karel Čapek)
Vnímání konkrétního místa v nepřítomnosti, z dálky a zkoumání téhož místa v podmínkách fyzické přítomnosti. Reflexe semestrálního projektu a zkušenosti z výuky.

Tam, kde jsem nikdy nevystoupil/la
Východiskem tématu je citát z knihy Karla Čapka Čtyři cestopisy:
„Člověk v pullmanu se neřítí rychlostí devadesáti šesti kilometrů za hodinu; člověk v pullmanu sedí a zívá; omrzí-li ho pravá tvář, sedne si na levou. Jediná polehčující okolnost je, že sedí pohodlně. Někdy se netečně podívá oknem; tam ubíhá stanička, jejíž jména nemůže přečíst, mihne se městečko, ve kterém nemůže vystoupit; nikdy nepůjde po této cestě vroubené platany, nezastaví se tam na tom mostě, aby plivnul do řeky, a nezví ani, jak se ta řeka jmenuje; k čertu s tím vším, myslí si člověk v pullmanu. Kde to jsme? Hrome, teprve Bordeaux? Kriste pane, to se to vleče!“