Milena Slavická: Evropský romantismus
Vytvořeno: 19. 11. 2019 od Veřejné přednášky

34. přednáškový cyklus Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Umění včera a dnes

na téma: Osudy a historie ve vzájemném sdílení

 

Milena Slavická - Evropský romantismus

úterý 26. listopadu 2019 od 18.30 hodin

UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, posluchárna 115

 

Pásmo přednášek připravil prof. Jiří David

 

Na první z 34. cyklu přednášek Umění včera a dnes vystoupí historička umění, kurátorka, výtvarná kritička, redaktorka a vydavatelka Milena Slavická. Svůj příspěvek připravila na téma Evropský romantismus.

Proč? Žijeme ve 21. století! Idea uměleckého pokroku je myšlenkový konstrukt. „Minulé" umění je v současném umění přítomné. V romantismu vznikla řada uměleckých diskurzů, které jsou ve 21. století aktuální. Proč se na ně blíže nepodívat?