Miroslav Bárta - Sedm zákonů: vzestupy a pády civilizací
Vytvořeno: 6. 12. 2019 od Veřejné přednášky

34. přednáškový cyklus Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Umění včera a dnes

na téma: Osudy a historie ve vzájemném sdílení

 

Miroslav Bárta - Sedm zákonů: vzestupy a pády civilizací

úterý 10. prosince 2019 od 18.30 hodin

UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, posluchárna 115

 

Pásmo přednášek připravil prof. Jiří David

 

Na třetí přednášce 34. cyklu Umění včera a dnes vystoupí přední český egyptolog a ředitel Českého egyptologického úřadu Miroslav Bárta. Své vystoupení připravil na téma Sedm zákonů: vzestupy a pády civilizací.

Žijeme v době, která nemá obdoby? Je náš svět tak unikátní jak si myslíme? A budeme první civilizací, která poroste věčně? Nebo je vše prostě jinak a jsme jen dalším kamínkem do mozaiky příběhů člověka na tomto světě? Správná odpověď je pravděpodobně ano i ne. Naše civilizace, úroveň technologií a znalostí obecně, vyspělost komunikací a lékařské péče i míra blahobytu mluví samy za sebe. Stejně tak ovšem můžeme pozorovat, že podobně jako v minulosti i dnes čelíme dobře známým výzvám jakými jsou nárůst byrokracie, fungování či selhávání elit, role společenské smlouvy i lídrů, nadbytek nebo naopak chybějící zdroje energie, ekonomické krize nebo (ne)schopnost přizpůsobit se proměnám přírodního prostředí. Co jsme a co náš čeká? Jaké výzvy nás neminou? Na to nabídne úvahy tato přednáška. 

 

 

Miroslav Bárta je český egyptologarcheolog. Od roku 2011 vede výzkum archeologické lokality Abúsír (Egypt). Od roku 2013 je ředitelem Českého egyptologického ústavu. V roce 1988 Bárta maturoval na Gymnáziu Jana Nerudy (Praha 1). Po studiu pravěké a raně středověké archeologie na Univerzitě Karlově (ukončeno v roce 1993) dále pokračoval ve studiu egyptologie na univerzitách v Praze a v Hamburku. V roce 1997 obhájil doktorát, od roku 2003 je docentem pro obor egyptologie, v letech 2003-2004 byl držitelem Fulbrightova stipendia, University of Pennsylvania, Philadelphia. V letech 2000–2004 byl zástupcem ředitele Českého národního egyptologického centra, 2000 a 2005 obdržel cenu švýcarské nadace Fondation Michaela Schiff Giorgini, v roce 2008 cenz Alexander von Humboldt Stiftung fellow, Freie Universität, Berlín. V roce 2009 byl jmenován profesorem egyptologie, v roce 2011 obdržel cenu rektora Univerzity Karlovy v Praze za počin roku (s M. Kovářem) za monografii Kolaps a Regenerace, v roce 2012 cenu Bedřicha Hrozného Univerzity Karlovy v Praze za archeologické objevy v Abúsíru a rozvoj multidisciplinárních výzkumů. V roce 2014 byl hostujícím profesorem na Marilyn and William K. Simpson American University v Káhiře.
V srpnu 2015 Bárta podepsal petici Vědci proti strachu a lhostejnosti, která reagovala na protiimigrační a protimuslimské nálady v české společnosti.[1]
Kromě egyptologie, kde se mimo jiné zaměřuje na období stavitelů pyramid, historii a archeologii 3. tis. př. Kr., se také již po několik let zabývá studiem tzv. kolapsů, vzestupy a pády v mezioborové perspektivě bádání. Výsledkem jeho práce v této oblasti jsou knihy autorských kolektivů s názvy Něco překrásného se končí (2008), Kolaps a regenerace (2011) a Civilizace a Dějiny (2013).

(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_B%C3%A1rta)