Nicolay Boyadjiev - On Design(ed)-Research: Multidisciplinary Design Practice for Viable Futures
Vytvořeno: 11. 10. 2021 od Veřejné přednášky

 Nicolay Boyadjiev

 On Design(ed)-Research: Multidisciplinary Design Practice for Viable Futures

 

21. 10. 2021 v 18.30 hodin
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, posluchárna 115, 1. patro

Přednáška proběhne v anglickém jazyce. Vstup volný.

 

Na UMPRUM vystoupí Architekt, strategický designér a pedagog Nicolay Boyadjiev, který působí na Strelka Institute for Media, Architecture and Design v Moskvě. 

Architekt a pedagog Nicolay Boyadjiev ve své přednášce představí přístup k designu uplatňovaný v rámci think-tanku The Terraforming na Strelka Institute for Media, Architecture and Design in Moscow. Tento program, který Boyadjiev vede spolu s filozofem Benjaminem H. Brattonem, se zaměřuje na designový výzkum ve smyslu nacházení udržitelných civilizačních strategií a uspořádání. Spíše než navrhovat dílčí objekty a prostředí je jeho cílem přetvářet anti-intuitivní kompozice poznání a myšlenek v hyper-intuitivní cinematické eseje nebo prezentace. Tento editorský přístup jde ruku v ruce s multidisciplinární povahou programu a kolaborativní praxí, kterou rozvíjí. V uplynulém roce se výzkumníci a výzkumnice think-tanku The Terraforming zabývali širokým spektrem témat, jako je smrt a planetární limity v prodloužení vesmírného prostoru, pojištění jako médium designu a klimatické politiky, nový slovník pro design syntetické inteligence a mnoho dalších. Přednášku doprovodí projekce vybraných projektů.

https://theterraforming.strelka.com/research/

 

https://strelka.com/en

 

 

 Nicolay Boyadjiev je architekt, strategický designér a kreativní ředitel působící mezi Montrealem a Moskvou. Podílí se na vedení postgraduálního vzdělávacího programu na Strelka Institute for Media, Architecture and Design v Moskvě a multidisciplinárního designově-výzkumného think-tanku The Terraforming tamtéž. Je spoluautorem a editorem publikace “The New Normal” (2020, Strelka Press / Park Books), která představuje projekty a ideje rozvíjené v letech 2017-19 v průběhu designově-výzkumného programu na Strelka Institute zaměřeného na prototypování nových modelů urbanistické praxe na průsečíku softwaru, filmu, strategie a plánování. Dříve působil jako architect, výzkumník a stratég v mezinárodně uznávaných ateliérech od poradenských studií po velké architektonické firmy.

 

 

Přednáška je podpořena z projektu Rozvoj výukových metod na UMPRUM a je spolufinancována Evropskou unií.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání