Panelová diskuze k projektu Myslitelé
Vytvořeno: 8. 10. 2021 od Veřejné přednášky

Výstava v rámci Designbloku 21 

Myslitelé

Vytvořeno: 8. 10. 2021

 

MYSLITELÉ / VITRA / UMPRUM

Pátek 8. října 2021 v 18 hodin
expozice VITRA, klášter Gabriel Loci, Holečkova 106/10, 150 00 Praha 5-Smíchov.

 

Panelové diskuse protagonistů projektu Myslitelé na téma "Restart společnosti, restart myšlení: diskuze o budoucnosti a českými myslitelkami a mysliteli”.
Diskuzi povede Ondřej Trhoň.


Projekt Myslitelé vznikl ve spolupráci mezi Ateliérem fotografie II, UMPRUM a Vitra Koncept s.r.o. pro výstavu na 23. ročníku Designbloku. Skládá se z fotografických portrétů „myslitelek a myslitelů“ aktivních v našem kulturním prostředí, jejichž práce se dotýká zásadních problémů dnešního světa. Výběr se zaměřuje na kapacity na poli filozofie, sociologie, ekonomie, mediálních studií, literatury, vědy a dalších společenských věd a nenuceně připomíná význam těchto disciplín zejména – ale ne výhradně – v extrémních situacích jakou dnešní „zauzlení“ a znásobení několika souběžných krizí bezpochyby je. Selekce zároveň vyzdvihuje osobnosti, jejichž dílo a názory překračují hranice zavedených kategorií a které dokáží současnou realitu komentovat z nečekaných pozic. Portréty provázejí designové předměty Vitra, které chápeme jako pomyslné měřítko současného západního člověka a protipól k abstraktnímu myšlení.
Druhou částí projektu jsou rozhovory mezi portrétisty/studenty ateliéru fotografie a mysliteli, zaměřené na nejpalčivější otázky současnosti.