Pavel Büchler
Vytvořeno: 10. 4. 2017 od Veřejné přednášky

Ateliér tvorby písma a typografie UMPRUM Vás zve na přednášku

PAVEL BÜCHLER

 

úterý 18. 4. od 18 hodin

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
nám. Jana Palacha 80, Praha 1
posluchárna 115, 1. patro

 

Pavel Büchler (1952, Praha) Mezinárodně uznávaný umělec, žijící od začátku 80. let ve Velké Británii. Jeho práce vychází z jakýchsi archeologicko - inscenačních principů na jejichž základě staví "nalezené" věci do nových souvislostí a upozorňuje na významy, které jsou překryty funkcí, zvyklostmi a banalitou, jedním slovem řečeno "užitečností". Plán a úvaha o budoucí práci je pro něj přinejmenším rovnocenná materializovanému výsledku. Neděsí ho ani literárnost, od které se mnozí výtvarníci distancují v domnění, že se jim tak podaří být většími "umělci". Rád pracuje také s typografií.