Postavení mimo hru! K teoretickým rozporům umění spolupráce.
Vytvořeno: 28. 8. 2020 od Veřejné přednášky

Doprovodný program k výstavě 

Doprovodný program k výstavě Přihraj!

Vytvořeno: 28. 8. 2020

Postavení mimo hru! K teoretickým rozporům umění spolupráce.
Přednáší: Karel Císař


úterý 15. 9. od 17 hodin
Západočeská galerie v Plzni, Masné krámy, Pražská 18, Plzeň

Rezervace a informace: Patricie Císlerová, cislerova@zpc-galerie.cz, 377 908 536

 

U příležitosti výstavy Přihraj! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM bude uspořádána přednáška pedagoga Katedry teorie a dějin umění Karla Císaře na téma Postavení mimo hru! K teoretickým rozporům umění spolupráce.

Přestože by se na první pohled mohlo zdát, že spolupráce je kvalitou sama o sobě, ve skutečnosti ji provázejí rozpory a nedorozumění. Například takzvaná vztahová estetika, jak ji na přelomu 20. a 21. století definoval francouzský kurátor Nicolas Bourriaud, chtěla navazovat na avantgardní snahy o stržení hranic mezi uměním a životem tím, že materiálem umění učinila lidské vztahy. Podle kritiků, jako byla například britská historička umění Clare Bishopová, tato tendence ve skutečnosti pouze přitakávala „novému duchu kapitalismu“, založenému na kreativitě a komunikaci. Přednáška se pokusí s odstupu času shrnout dobová stanoviska a naznačit možné perspektivy do budoucnosti.

Přednáška Karla Císaře "Postaveni mimo hru" se ruší.
Všem zájemcům o tuto akci se omlouváme a o případných dalších změnách budeme včas informovat.