Profesorská přednáška doc. ak. mal. Otakara Karlase
Vytvořeno: 14. 5. 2021 od Veřejné přednášky

Profesorská přednáška doc. ak. mal. Otakara Karlase

Písmař a typograf Oldřich Menhart (1897—1962)

 

pátek 21. 5. 2021 od 10:30 hodin
přednáška proběhne on-line

 

V pátek 21. 5. 2021 se uskuteční profesorská přednáška doc. ak. mal. Otakara Karlase v oboru Výtvarná tvorba. Ve svém příspěvku se bude soustředit na tvorbu písmaře, kaligrafa a knižního grafika Oldřicha Menharta.

Cílem přednášky je připomenout osobnost významného českého písmaře, kaligrafa a knižního grafika Oldřicha Menharta a jeho tvorbu. Hlavní osu přednášky tvoří zejména Menhartova typografická písma, která byla navržena i realizována v průběhu 30. a 40. let 20. století. Přednáška bude zaměřena nejenom na Menhartovu písmařskou tvorbu, ale také na některá jeho díla z oblasti knižní a užité grafiky i kaligrafických značek. V závěru přednášky bude stručně představena první autentická digitální verze písem Oldřicha Menharta – Figural Romana a Figural Kursiva.

Jedním z důvodů pro vznik této přednášky byl i fakt, že v současnosti je Menhartovo dílo paradoxně známo a respektováno více v zahraničí, než v České republice.

Přednáška proběhne on-line. Odkaz bude zveřejněn cca 30 min. před začátkem přednášky. Doporučujeme použít webový prohlížeč Google Chrome.